การเปลี่ยนภาษาที่กำหนด

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงในแอป TikTok ของคุณได้ตลอดเวลา

วิธีเปลี่ยนภาษาที่กำหนด:

1. ไปที่ ฉัน
2. แตะ  ... ที่อยู่มุมขวาบน
3. แตะ ภาษาของแอป
4. เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่