การเลือกระหว่างบัญชีส่วนตัวและบัญชีสาธารณะ

ใน TikTok คุณสามารถเลือกได้ว่าจะมีบัญชีส่วนตัวหรือบัญชีสาธารณ