การควบคุมความเป็นส่วนตัว

ข้ามไปที่เนื้อหา

ดูการตั้งค่า
  •  บันทึกการตั้งค่า  •  ถูกใจ  •  ความคิดเห็น  •  ข้อความโดยตรง  •  การดูเอ็ทและการสติตช์

ควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณสำหรับความคิดเห็น, การดูเอ็ท, รีแอคชั่น, การสติตช์, ข้อความโดยตรง และโฆษณาโดยควบคุมจากระดับบัญชีหรือระดับบุคคล


วิดีโอ

ดูการตั้งค่า


คุณสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันให้กับวิดีโอแต่ละรายการที่คุณแชร์ได้ แม้ว่าคุณจะตั้งค่าบัญชีของคุณเป็น "สาธารณะ" ก็ตาม คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณในภายหลัง โดยสามารถตั้งค่าการดูวิดีโอได้ 4 แบบดังนี้

สาธารณะ (สำหรับบัญชีสาธารณะ): แสดงต่อทุกคน

ผู้ติดตาม (สำหรับบัญชีส่วนตัว) : แสดงต่อผู้ติดตาม

เพื่อน: แสดงต่อเพื่อนเท่านั้น

ส่วนตัว: แสดงต่อฉันเท่านั้น

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการดูวิดีโอสำหรับวิดีโอที่มีอยู่:

1. ไปที่วิดีโอ
2. แตะ  
...
3. ไปที่
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว > คนที่สามารถดูวิดีโอนี้
4. เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าการดูวิดีโอก่อนอัปโหลดวิดีโอ:

1. ในหน้าการโพสต์ แตะที่
ผู้ที่สามารถดูวิดีโอนี้
2. เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


บันทึกการตั้งค่า


บัญชีจะสามารถเปิดหรือปิดการดาวน์โหลดวิดีโอได้หรือไม่นั้นอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงภูมิภาคหรืออายุ:

วิธีดูการตั้งค่าการบันทึกของวิดีโอของคุณ:

1. ไปที่
ฉัน
2. แตะ 
...
3. ไปที่ "
ความเป็นส่วนตัว"
4. แตะ "
อนุญาตให้ดาวน์โหลดวิดีโอของคุณ"
5.
เปิดหรือปิดฟีเจอร์


ถูกใจ


วิธีอัปเดตการตั้งค่าคนที่สามารถดูวิดีโอที่คุณถูกใจ:

1. ไปที่โปรไฟล์ของคุณโดยการแตะ ฉัน
2. แตะ 
...
3. แตะ
ความเป็นส่วนตัว > คนที่สามารถดูวิดีโอที่คุณถูกใจ
4. เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


ความคิดเห็น

ตัวกรองความคิดเห็น


วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณ:

1. ไปที่ 
ฉัน
2. แตะ ...
3. ไปที่ ความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ใครสามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอของคุณ
5. เลือกการตั้งค่าความคิดเห็น

เมื่อโพสต์วิดีโอใหม่ คุณสามารถเลือก อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น จากหน้าโพสต์ได้

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าความคิดเห็นสำหรับวิดีโอเดียว:

1. ไปที่วิดีโอ
2. แตะ
...
3. ไปที่ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
4. เปิดหรือปิด อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือเพื่อลบความคิดเห็นบางรายการบนวิดีโอของคุณได้

วิธีการกรองความคิดเห็นทั้งหมด:

1. ไปที่ ฉัน
2. แตะ ...
3. เลือก ความเป็นส่วนตัว > ตัวกรองความคิดเห็น
4. เปิด "กรองความคิดเห็นทั้งหมด"

หากคุณเลือก "กรองความคิดเห็นทั้งหมด" ความคิดเห็นจะถูกซ่อนไว้เว้นแต่คุณจะอนุมัติความคิดเห็นนั้น

วิธีกรองสแปมและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม:

1. ไปที่
ฉัน
2. แตะ ...
3. เลือก
ความเป็นส่วนตัว > ตัวกรองความคิดเห็น
4. เปิด กรองสแปมและความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม

วิธีกรองความคิดเห็นโดยใช้คำสำคัญ:

1. ไปที่ ฉัน
2. แตะ ...
3. เลือก
ความเป็นส่วนตัว > ตัวกรองความคิดเห็น
4. เปิด กรองคำสำคัญ
5. เพิ่มคำสำคัญเพื่อใช้ในการกรอง

เช่นเดียวกับที่คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อลบความคิดเห็นบางรายการบนวิดีโอของคุณ ผู้ใช้รายอื่นก็อาจเลือกที่จะลบความคิดเห็นที่คุณโพสต์บนวิดีโอของพวกเขาเช่นกัน


ลบหรือรายงานความคิดเห็นหลายรายการในคราวเดียว


วิธีการลบหรือรายงานความคิดเห็นหลายรายการในคราวเดียว:

1. กดที่ความคิดเห็นค้างไว้หรือแตะไอคอนรูปดินสอที่มุมซ้ายบนเพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือก
2. แตะ จัดการความคิดเห็นหลายรายการ
3. เลือกความคิดเห็นได้สูงสุด 100 รายการ
4. หากต้องการลบ ให้แตะ ลบ หากต้องการรายงาน ให้แตะ เพิ่มเติม แล้วแตะ รายงาน


ข้อความโดยตรง


วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับข้อความโดยตรงของคุณ:

1. ไปที่
ฉัน
2. แตะ ...
3. ไปที่ ความเป็นส่วนตัว ใครสามารถส่งข้อความโดยตรงหาคุณได้บ้าง
4. เลือกการตั้งค่า


การดูเอ็ทและการสติตช์


วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของคุณ:

1. ไปที่ 
ฉัน
2. แตะ ...
3. ไปที่ ความเป็นส่วนตัว
4. เลือกฟีเจอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยน
5. เลือกการตั้งค่า

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับวิดีโอเดียว:

1. ไปที่วิดีโอ
2. แตะ 
...
3. ไปที่ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
4. เปิดหรือปิดการตั้งค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่