กิจกรรมโฆษณาของคุณ

คุณสามารถตรวจดูและแชร์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณมีส่วนร่วมหรือการซื้อสินค้าที่ที่ซื้อผ่านโฆษณาใน TikTok

วิธีการแชร์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโฆษณา มีดังนี้:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
2. แตะปุ่ม เมนู ที่ด้านบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ โฆษณา
5. แตะ กิจกรรมโฆษณาของคุณ