בית

הנחיות לבקשת נתונים לאכיפת החוק

הנחיות אלה משמשות כסימוכין לגורמי האכיפה המבקשים לקבל מידע על פעילות המשתמשים ב-TikTok. . TikTok Inc (״TikTok״ או ״חברה״) עשויה לשנות הנחיות אלה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת על כך.

למידע נוסף


האם זה עזר לך?