בית

דיווח על חשבון מתחזה

כדי לדווח על חשבון מתחזה:
השתמש/י בטופס המקוון שלנו לדיווח על חשבון מתחזה ב-TikTok.

כדי לערער על חסימת חשבון מתחזה:
השתמש/י בטופס המקוון שלנו כדי לערער על חשבון שנחסם עקב הגדרתו כחשבון מתחזה ב-TikTok.


האם זה עזר לך?