בית

דווח על משתמש

כדי לדווח על משתמש:

1. עבור לפרופיל של המשתמש.
2. הקש על ... .
3. בחר דווח ופעל לפי ההוראות שיופיעו.

האם זה עזר לך?