בית

כלי המפתחים של TikTok ומונחים קשורים

כלי המפתחים של TikTok הן טכנולוגיות שסופקו על ידי TikTok שמטרתן לסייע למפרסמים, מפתחים ואנשים אחרים להשתלב בטכנולוגיית TikTok. כלי המפתחים של TikTok כוללים כעת סרטוני TikTok משובצים ואפשרות שיתוף בערכת פיתוח התוכנה של TikTok.

״תנאי המוצרים (נתונים) העסקיים של TikTok״ הם התנאים העיקריים הקובעים את אופן השימוש בכלי המפתחים של TikTok. תנאים אלה קובעים את דרישות העיקריות להגנת נתונים החלות על כל מי שמשתמש בכלי המפתחים של TikTok כדי לשתף נתונים עם TikTok. כמו כן, תנאים אלה מתארים את המטרות שלשמן TikTok משתמשת בנתונים שנאספו באמצעות כלי המפתחים של TikTok.

דרישות החוק המקומיות הקשורות להגנת נתונים, כמו למשל GDPR ו-CCPA, כפופות למערך משלים של ״תנאים ספציפיים לתחום השיפוט״. תנאים אלה חלים, במידת האפשר, בנוסף לתנאי המוצרים (נתונים) העסקיים העיקריים של TikTok, על כלי המפתחים הרלוונטיים של TikTok. בין היתר, הם מבהירים את התפקידים המשפטיים המתאימים של הצדדים על פי החוקים המקומיים להגנת נתונים; למשל, הם קובעים אם TikTok היא מפקחת משותפת, מפקחת עצמאית או מעבדת הנתונים של נתוני המשתמשים הנוגעים ליחידים באיחוד האירופי, במדינות איגוד הסחר החופשי האירופי (EFTA) או בממלכה המאוחדת, וכאשר TikTok פועלת בתור ספקית שירות ביחס למידע אישי שנאסף מתושבי קליפורניה.

האם זה עזר לך?