בית

דווח על תגובה

כדי לדווח על תגובה:

1. לחץ לחיצה ארוכה על התגובה שעליה ברצונך לדווח
2. בחר
דווח ופעל לפי ההוראות שיופיעו.

לדיווח על תגובות מרובות:

1. לחץ לחיצה ארוכה על תגובה או הקש על סמל העיפרון שבפינה השמאלית העליונה כדי לפתוח את חלון האפשרויות.
2. הקש על ניהול תגובות מרובות.
3. בחר עד 100 תגובות.
4. הקש על עוד.
5. הקש על דווח על תגובות.

האם זה עזר לך?