בית

ערעורים על הגדרה כקטין ב-TikTok

מעבר לסעיף


מה קורה לאחר חסימת חשבונך ב-TikTok  •  כיצד ניתן לערער על החסימה שלך ב-TikTok  •  כיצד אנו משתמשים בפרטים שנשלחו ל-TikTok בעת הגשת הערעור  •  איך אנו שומרים את הפרטים שלך במקרה של ערעור  •  איך אנו משתפים את הפרטים שלך במקרה של ערעור  •  כיצד ניתן לקבל עותק של הנתונים שלך במידה וחשבונך נחסם עקב היותך קטין/ה  •  מידע להורים, אפוטרופוסים ומבוגרים מהימנים אחרים •  מדוע חשוב שילדך/ילדתך ימסור/תמסור את תאריך הלידה האמיתי שלו/ה  •  כיצד תוכל/י לתמוך בילדך/ילדתך   •  כיצד נשתמש בפרטים שלך אם תעזור/תעזרי לילדך/ילדתך להגיש ערעור  •  הזכויות שלך  • יצירת קשר


TikTok עשויה לחסום את חשבונך אם אנו מאמינים שטרם מלאו לך 13 שנים (או 14 בדרום קוריאה ואינדונזיה). אם לדעתך טעינו, באפשרותך לשלוח ערעור.

אם גישתך לשידורים החיים נחסמה מכיוון שאנו סבורים שאינך עומד/ת בדרישות הגיל המינימליות, באפשרותך לקבל מידע נוסף על אופן הערעור.


מה קורה לאחר חסימת חשבונך ב-TikTok


החל ממועד חסימת חשבונך עקב היותך קטין/ה, יש לך 113 ימים (או 23 ימים בארה״ב) כדי להגיש ערעור ולהוריד את הנתונים שלך. אם הערעור שלך יאושר, אנו נבטל את חסימת חשבונך והנתונים שלך לא יימחקו. אם לא תערער/י או שהערעור שלך לא יאושר, אנו נמחק את חשבונך ביום ה-120 (או ביום ה-30 בארה״ב) ונתחיל למחוק את כל הנתונים שלך.


כיצד ניתן לערער על החסימה שלך ב-TikTok


אם נחסמת ב-TikTok, בפעם הבאה שתפתח/י את האפליקציה, תקבל/י הודעת דחיפה והתראה בתוך האפליקציה שיודיעו לך על השינוי בחשבון. אם לדעתך החשבון שלך נחסם בטעות, דווח/י לנו על כך על ידי שליחת ערעור. בהתאם לגילך ולמיקומך, תצטרך/י לאשר את גילך באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

תמונת סלפי עם מסמך זיהוי:
כדי לערער באמצעות סלפי עם מסמך זיהוי, עליך/ייך לספק את הדברים הבאים:
• תמונה של מסמך הזיהוי שלך שהונפק על ידי מוסד ממשלתי.
• תמונת סלפי שלך כשאת/ה מחזיק/ה (א) אותו מסמך זיהוי שהונפק על ידי מוסד ממשלתי (ב) פיסת נייר שעליה רשום בצורה ברורה וקריאה הקוד הייחודי שיישלח אליך/ייך במהלך תהליך הערעור.
באפשרותך לכסות את חלקי מסמך הזיהוי שלך שבהתאם לחוק יש לך זכות או חובה להסתירם.

תמונה עם הורה/אפוטרופוס (אם גילך הוא בין 13 ל-17 שנים):
לערעור באמצעות תמונה עם הורה או אפוטרופוס, עליך/ייך לספק את הפרטים הבאים:
• תמונה המציגה אותך ואת ההורה או האפוטרופוס שלך שגילו מעל 25 שנים. אם ההורה או האפוטרופוס שלך אינם זמינים, באפשרותך לבקש ממבוגר מהימן אחר שגילו מעל 25 שנים, למשל, סבא/סבתא, מורה או דודה/דוד. הפנים של שניכם חייבים להיות ברורים וגלויים.
• ההורה או האפוטרופוס שלך, או מבוגר מהימן אחר חייבים להביט במצלמה ולהחזיק פיסת נייר המציגה את הפריטים הבאים כתובים בצורה ברורה וקריאה: (א) הוכחת גיל ב-TikTok, (ב) תאריך הלידה שלך (כתוב בפורמט DD/MM/YYYY), וכן (ג) קוד ייחודי שיישלח אליך/ייך במהלך תהליך הערעור.

הרשאת כרטיס אשראי (אם כבר מלאו לך 18 שנים לפחות):
כדי לערער באמצעות הרשאת כרטיס אשראי, תצטרך/י למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך. אנו נחייב סכום קטן בצורה זמנית לצורך אימות כרטיס האשראי שלך. תקבל/י החזר כספי עבור כל החיובים שיבוצעו.

כדי להגיש ערעור ב-TikTok:
1. פותחים את ההתראה.
2. מקישים על ערעור כדי להתחיל בתהליך הערעור.
3. פועלים על פי ההוראות שיופיעו. אנו נודיע לך את התוצאה.
הערה: תצטרך/י לשלוח את כתובת הדוא״ל שלך כדי שנוכל לשלוח הודעת דוא״ל לכתובת זו ברגע שהערעור שלך


כיצד אנו משתמשים בפרטים שנשלחו ל-TikTok בעת הגשת הערעור


כדי שנוכל להחליט אם לבטל את חסימת חשבונך, מכיוון שיש לנו אינטרס לגיטימי לשמור על הבטיחות של קהילת TikTok ולמנוע שימוש לרעה בשירותים שלנו, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. יידרשו לנו פרטים שונים בהתאם לאופן שבו בחרת לאמת את תאריך הלידה שלך.

חשוב לזכור:
• אנו נשתמש בפרטים שאת/ה שולח/ת רק כדי להחליט אם לאשר או לא לאשר את הערעור שלך ולהודיע לך את החלטתנו. אם הערעור שלך יאושר, אנו נעדכן את תאריך הלידה שלך. תאריך הלידה שלך אינו גלוי למשתמשים אחרים ב-TikTok.
• אנו לא נשתמש בפרטים שנקבל ממך למטרות אחרות. לדוגמה: אם תבחר/י לשלוח תמונות, אנו לא נציג אותן בפרופיל ה-TikTok שלך או בכל מקום אחר ב-TikTok.


איך אנו שומרים את הפרטים שלך במקרה של ערעור


ברגע שתהליך הערעור יסתיים, אנו נתחיל בתהליך מחיקת הפרטים ששלחת, לרבות תמונות הסלפי, התמונות של מסמך הזיהוי שלך וכתובת הדוא״ל שלך (שמסרת לנו לשליחת תוצאות הערעור).

אם הערעור שלך לא יאושר:
• אנו נמחק את חשבונך ביום ה-120 (או ביום ה-30 בארה״ב) ונתחיל למחוק את כל שאר הנתונים שלך.
• יהיו לך 113 ימים (או 23 ימים בארה״ב) ממועד חסימת חשבונך כדי להוריד את הנתונים שלך.

אם הערעור שלך יאושר:
• כל עוד יהיה ברשותך חשבון TikTok , אנו נשמור תיעוד של תאריך הלידה שלך, העובדה שהגשת ערעור, אופן הגשת הערעור והתוצאה.
• אנו לא נשמור עותק של מסמך הזיהוי שלך (במידה ומסרת אותו), אך נשמור מידע הקשור לבדיקת אימות מסמך הזיהוי שבוצעה על ידי ספק השירות שלנו. לדוגמה, מספר הפעמים שמסמך הזיהוי שלך נבדק (אם הערעור הראשון שלך לא אושר) והמועד שבו ספק השירות שלנו שלח לנו את תוצאת האימות.
• ברגע שלא יהיה יותר ברשותך חשבון TikTok, כל הנתונים שהוזכרו לעיל (ביחד עם שאר הנתונים שלך) יישלחו למחיקה.
• אנו ניצור רשומה שתאפשר לנו לעקוב אחר הסטטוס והפרטים של הערעור שלך. אנו נשמור רשומה זו במשך 90 יום ולאחר מכן נמחק את הרשומה


איך אנו משתפים את הפרטים שלך במקרה של ערעור


בהתאם לאופן שבו בחרת לאמת את תאריך הלידה שלך, אנו נשתף את הפרטים ששלחת עם ספקי השירות שלנו שעוזרים לנו לבדוק את האותנטיות של מסמך הזיהוי שלך או שמבצעים הרשאת כרטיס אשראי זמנית. אנו לא נשתף פרטים אלה עם צדדים שלישיים שאינם משתתפים בתהליך הערעור.


כיצד ניתן לקבל עותק של הנתונים שלך במידה וחשבונך נחסם עקב היותך קטין/ה


החל ממועד חסימת חשבונך עקב היותך קטין/ה, יש לך 113 ימים (או 23 ימים בארה״ב) כדי להשתמש בכלי הורדת הנתונים שלך כדי לבקש את הנתונים שלך (לרבות סרטוני TikTok שלך).

כיצד ניתן להוריד את הנתונים שלך
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על ניהול חשבון ואז על הורדת הנתונים שלך.
5. מקישים על לבקש נתונים.

לאחר שליחת בקשתך, אנו ניצור קובץ של הנתונים שלך שתוכל/י להוריד מהכרטיסייה הורדת הנתונים שלך. נא לשים לב לכך שייתכן שיידרשו עד שלושה ימים להכנת הקובץ.

איך ניתן לגשת לנתונים שהורדת
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על ניהול חשבון ואז על הורדת הנתונים שלך.
5. מקישים על הורדת נתונים למעלה.
הערה: לא תוכל/י להשתמש בכלי הורדת הנתונים שלך לאחר שיחלפו 113 ימים (או 23 ימים בארה״ב). מידע נוסף על הזכויות שלך זמין בסעיף הזכויות והבחירות שלך של מדיניות הפרטיות שלנו.


מידע להורים, אפוטרופוסים ומבוגרים מהימנים אחרים


אם אנו סבורים שמישהו שטרם מלאו לו 13 שנים (14 בדרום קוריאה ובאינדונזיה) משתמש ב-TikTok, אנו נחסום את חשבונו והוא עשוי לערער על כך. אם הינך הורה, אפוטרופוס או מבוגר מהימן אחר הקשור לנער/ה שאת חשבונו/ה חסמנו, יהיה באפשרותו/ה לבקש ממך לעזור לו/ה בהגשת הערעור.


מדוע חשוב שילדך/ילדתך ימסור/תמסור את תאריך הלידה האמיתי שלו/ה


ילדך/ילדתך חייב/ת להיות בגיל 13 לפחות (או 14 בדרום קוריאה ובאינדונזיה) כדי להשתמש ב-TikTok. אנו מחויבים לספק חוויית שימוש מותאמת לגיל, לכן חשוב שילדך/ילדתך ימסור/תמסור את תאריך הלידה האמיתי שלו/ה. לדוגמה: ב-TikTok, אנו לא מאפשרים לאנשים צעירים להשתמש בתכונות מסוימות. ב-TikTok, על האנשים להיות בני 16 שנים לפחות כדי לעשות דברים כגון לשלוח או לקבל הודעות ישירות ולאפשר לאחרים להוריד את הסרטונים שלהם, לחבר סרטונים אחרים אליהם ולערוך איתם דואט. למידע נוסף על הגדרות הפרטיות והבטיחות של בני נוער.


כיצד תוכל/י לתמוך בילדך


אנו ממליצים לך לעיין במדריך לאפוטרופוס כדי לגלות מידע נוסף על TikTok ועל הכלים והבקרות שיצרנו במטרה לעזור בשמירה על בטיחות הקהילה שלנו, וכן מידע כללי על חששות נפוצים אחרים הקשורים לבטיחות באינטרנט. עיון בחומרים אלה ביחד עם ילדך יכול לעזור לך ליצור דיאלוג בנושא בטיחות ב-TikTok.

כיצד נשתמש בפרטים שלך אם תעזור/תעזרי לילדך/ילדתך להגיש ערעור


אם ילדך/ילדתך זכאי/ת להגיש ערעור בנוגע לחסימתו/ה, אנו ניתן לו/ה כמה אפשרויות לאימות תאריך הלידה שלו/ה. בחלק מהמדינות, אחת מהאפשרויות היא תמונה עם הורה/אפוטרופוס אשר מחייבת אותו/ה להעלות תמונה שלו/ה עם הורה, אפוטרופוס או מבוגר מהימן אחר שמאמת את תאריך הלידה שלו/ה.

אם ילדך/ילדתך מבקש/ת ממך להופיע בתמונה כדי לערער על חסימה:
• אנו נשתמש בתמונה רק כדי להחליט אם לאשר או לדחות את הערעור של ילדך/ילדתך. אנו מסתמכים על האינטרסים הלגיטימיים שלנו ושל ילדך/ילדתך כבסיס החוקי שלנו לשימוש בתמונה למטרה זו. ליתר דיוק, אנו מסתמכים על האינטרס הלגיטימי לשמור על בטיחות הקהילה שלנו ולמנוע שימוש לרעה בשירותים שלנו על ידי ביטול חסימת החשבון של ילדך/ילדתך אך ורק אם הוא/היא יאמת/תאמת את תאריך הלידה שלו/ה.
• אנו לא נשתמש בה לשום מטרה אחרת ולא נציג את התמונה בשום מקום ב-TikTok.
• התמונה תאוחסן על ידי ספק שירות של צד שלישי.
• ברגע שתהליך הערעור יסתיים, אנו נתחיל בתהליך מחיקת התמונה


הזכויות שלך


הסעיפים הבאים מיועדים לאנשים המתגוררים באזור הכלכלי האירופי, בבריטניה או בשווייץ.

אם ילדך יערער על חסימתו על ידי שליחת תמונה שלו איתך, תמונה זו תכיל את הנתונים האישיים שלך. TikTok Technology Limited (חברה אירית), ו-TikTok Information Technologies UK Limited (חברה בריטית), (״TikTok״, ״שלנו״, ״אנחנו״ או ״אותנו״) יהיו המפקחים המשותפים של התמונה.
כדי להבטיח שהתמונה תזכה לרמת הגנה נאותה לאחר העברתה לספק, אנו נשתמש בסעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על ידי הנציבות האירופית, בהתאם לסעיף 46 של GDPR. באפשרותך לבקש לקבל עותק של הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים האלה באמצעות הטופס המקוון שלנו.
יש לך את הזכות להתנגד לשימוש שלנו בתמונה שלך. כמו כן, באפשרותך לבקש מ-TikTok לספק לך גישה לתמונה, כדי שתוכל/י למחוק או לתקן אותה, וכדי להגביל את האופן שבו אנו משתמשים בה. באפשרותך לממש זכויות אלה על ידי פנייה אלינו דרך הטופס המקוון שלנו. יש לך גם את הזכות להגיש תלונה לוועדה האירית להגנה על נתונים, אם את/ה מתגורר/ת באזור הכלכלי האירופי, ולרשות הפיקוח המקומית שלך.


יצירת קשר


ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות הטופס המקוון שלנו, ומשתמשים המתגוררים באזור הכלכלי האירופי, בבריטניה או בשווייץ יכולים לפנות לקצין אבטחת המידע של TikTok כאן.


האם זה עזר לך?