בית

סימן מסחרי וזיופים

מעבר לסעיף

מה זה סימן מסחרי?  •   כיצד ניתן להשיג הגנה על סימן מסחרי   •   האם אפשר להשתמש ב-TikTok בסימן מסחרי רשום השייך לאדם אחר, ללא רשותו?  •  מה לעשות אם מישהו הפר את הסימן המסחרי שלך ב-TikTok  •  מה קורה לאחר שליחת טענה על הפרת סימן מסחרי ל-TikTok?  •  מה לעשות אם התוכן שלך הוסר בטעות בגין הפרת סימן מסחרי  •  האם TikTok נותנת אזהרות על הפרות חוזרות ונשנות של סימנים מסחריים?  •  כיצד להימנע מהסרת התוכן שלך בגין הפרת סימן מסחרי  •  מהו זיוף?  •  אילו סוגי מוצרים מזייפים?  •  מדוע זיוף זה דבר מזיק?  •  האם זיוף בלתי חוקי?  •  כיצד להימנע מזיוף ב-TikTok


מה זה סימן מסחרי?

סימן מסחרי הוא מילה, סמל, סיסמה, עיצוב או שילוב של כל האמור לעיל לצורך זיהוי מקור המוצר או השירות ומבדיל אותם ממוצרים או משירותים אחרים.


כיצד ניתן להשיג הגנה על סימן מסחרי

ניתן לקבל הגנה על סימן מסחרי באמצעות רישומו במשרד סימני מסחר לאומי או אזורי. למידע נוסף על הדרישות לרישום סימנים מסחריים, בקר/י באתר של משרד הסימנים המסחריים הרלוונטי.

באופן כללי, היקף ההגנה חל לא רק על סימן זהה שנעשה בו שימוש באותם מוצרים או שירותים, אלא גם על סימנים דומים שמשתמשים בהם במוצרים או בשירותים קשורים בתחום(י) השיפוט שבו/בהם הסימן רשום. הגנה על סימן מסחרי נמשכת בדרך כלל 10 שנים. ההגנה תפוג אם הרישום לא ייחודש.

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הדרישות לסימנים מסחריים במדינה או באזור שלך, מומלץ לפנות לייעוץ משפטי.


האם מותר להשתמש ב-TikTok בסימן מסחרי רשום השייך לאדם אחר, ללא רשותו?

תנאי השירות והנחיות הקהילה שלנו אינם מאפשרים פרסום, שיתוף או שליחת תוכן המפר או פוגע בזכויות היוצרים, בסימן המסחרי או בזכויות קניין רוחני אחרות של צד אחר. זה כולל שימוש בלתי מורשה בסימן מסחרי רשום של אדם אחר בהקשר למוצרים או לשירותים כלשהם באופן העלול לגרום לבלבול, הטעיה או טעות לגבי מקור, מוצא, חסות או שיוך של הסחורה ו/או השירותים האמורים.

המטרות הבאות שלשמן נעשה שימוש בסימנים מסחריים של אחרים, בדרך כלל אינן נחשבות כהפרה של המדיניות שלנו:
•  הפנייה מדויקת, הוספת הערות כדין, מתיחת ביקורת, פרודיה או בחינת המוצרים והשירותים של בעל הסימן המסחרי. לדוגמה, פרסום סקירות מוצרים והפנייה לסימן המסחרי כדרך לזהות את מקור המוצר.
•  השוואתם למוצרים או לשירותים אחרים, כאשר הסימן המסחרי לא משמש לציון מוצרים או שירותים של המשתמש עצמו או של צד שלישי כלשהו.
•  יצירת דף מעריצים של מותג כלשהו, אפילו ללא רשות המותג, בתנאי שאינך טוען/ת כי את/ה מדבר/ת בשם המותג או שאת/ה משויך/ת אליו ולא מפר/ה בשום דרך אחרת את זכויות הקניין הרוחני של המותג.

חשוב לזכור שאנו עשויים לאפס את שם המשתמש שלך, אם הוא מפר את זכויות הסימן המסחרי של צד אחר. עם זאת, בעלות על סימן מסחרי לא בהכרח מזכה את הבעלים של הסימן המסחרי לקבלת שם משתמש זהה או דומה לסימן, אם שם משתמש זה אינו מפר את זכויותיו של בעל הסימן המסחרי.


מה לעשות אם מישהו הפר את הסימן המסחרי שלך ב-TikTok


אם לדעתך משתמש אחר הפר את הסימן המסחרי שלך, באפשרותך לפנות ישירות לאותו משתמש כדי לפתור את העניין. לחלופין, אפשר להגיש דיווח על הפרת סימן מסחרי כדי לבקש להסיר את התוכן המפר לכאורה מ-TikTok.

כדי לדווח על הפרת סימן מסחרי ב-TikTok:
1. באפליקציית TikTok מקישים על כפתור השיתוף שבצד הסרטון שרוצים לדווח עליו.
2. מקישים על דיווח.
3. מקישים על הפרת זכויות קניין רוחני.
4. מקישים על דיווח על הפרת סימן מסחרי ופועלים לפי ההוראות שיופיעו.

ניתן להשתמש גם בטופס המקוון שלנו כדי לדווח על הפרת זכויות קניין רוחני ב-TikTok.

זכור:
•  בדיווח תצטרך/י לספק את כל הפרטים המדויקים הנדרשים, לרבות תעודת רישום תקפה של הסימן המסחרי, אחרת ייתכן שתלונתך תידחה.
•  עליך/ייך להיות הבעלים של הסימן המסחרי שזכויותיו הופרו או הנציג/ה המורשה/ית שלו/ה כדי להגיש דיווח על הפרת סימן מסחרי. חשוב לוודא שמסמכים תומכים המזהים אותך כבעלים או כנציג/ה מורשה/ית כלולים בדיווח.
•  הגשת דיווח מטעה או שקרי בכוונה, עלולה להוביל לכך שתישא/י באחריות לנזקים על פי החוקים החלים במדינות הרלוונטיות.

כדי לדווח על הפרת סימן מסחרי בפרסומות, אפשר לפנות אלינו דרך הטופס המקוון שלנו.

כדי לדווח על הפרת סימן מסחרי ב-TikTok Shop, אפשר לפנות אלינו דרך הטופס המקוון שלנו.


מה קורה לאחר שליחת טענה על הפרת סימן מסחרי ל-TikTok?


כל הטענות על הפרת סימן מסחרי ייבדקו על ידי צוות המומחים שלנו בנושא קניין רוחני. אנו נבדוק אם הדיווח מכיל את כל הפרטים הדרושים לנו כדי לחקור את הטענות, ואם הוא הוגש על ידי בעל/ת הסימן המסחרי או הנציג/ה המורשה/ית שלו/ה. אנו עשויים ליצור איתך קשר כדי שתספק לנו פרטים חסרים. אנו ממליצים להשיב ללא דיחוי כדי למזער עיכובים.

אם נקבע שהתוכן מפר את מדיניות הקניין הרוחני שלנו, אנו נסיר אותו מהפלטפורמה. אנו נודיע על הפעולה שננקטה למגיש הדיווח ולאדם שדיווחו עליו.


מה לעשות אם התוכן שלך הוסר בטעות בגין הפרת סימן מסחרי


תקבל/י התראה בתוך האפליקציה אם התוכן שלך הוסר בגין הפרת סימן מסחרי. אם לדעתך התוכן שלך הוסר בטעות בגלל שיש לך רשות להשתמש בסימן המסחרי או שלדעתך יש לך זכות להשתמש בסימן המסחרי, באפשרותך להגיש ערעור באפליקציית TikTok. כמו כן, באפשרותך להגיש ערעור דרך טופס ההודעה הנגדית שלנו. תצטרך/י לספק את כל הפרטים הנדרשים, לרבות פרטי הקשר שלך וראיות לתמיכה בטענתך, אחרת ייתכן שהערעור שלך יידחה.

אם לא יסופקו ראיות תומכות, נימוקי הערעור הבאים בדרך כלל לא יתקבלו:
•  יש משתמשים אחרים שגם כן משתמשים בסימן המסחרי באופן דומה.
•  לא ידעת שאסור לך להשתמש בסימן המסחרי ללא רשות.
•  זכות חופש הביטוי לפרסום התוכן.

אם הערעור שלך יאושר, אנו נחזיר את התוכן שלך.


האם TikTok נותנת אזהרות על הפרות חוזרות ונשנות של סימנים סחריים?


כן. במסגרת המדיניות של TikTok בנושא הפרות חוזרות ונשנות, אנו ניתן למשתמשים אזהרה, אם התוכן שלהם הוסר עקב הפרת סימן מסחרי. ישנה מגבלה של שלוש אזהרות בגין כל סוג של הפרת קניין רוחני, שאחריה אנו נסיר את החשבון לצמיתות. אנו סופרים אזהרות על הפרת זכויות יוצרים והפרת סימנים מסחריים בנפרד. לדוגמה, אם תקבל/י שתי אזהרות על הפרת זכויות יוצרים ושתי אזהרות על הפרת סימן מסחרי, חשבונך לא ייחסם. לעומת זאת, אם תקבל/י שלוש אזהרות על הפרת סימן מסחרי ואזהרה אחת על הפרת זכויות יוצרים, חשבונך ייחסם.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר מיד כל חשבון בגין הפרת הנחיות הקהילה שלנו, ללא קשר למספר האזהרות.

אזהרות שנצברו יפוגו ויוסרו מהרישום שלך לאחר 90 יום. כמו כן, אנו עשויים להסיר הפרות, אם הדיווח על הפרת הסימן המסחרי יבוטל או שהערעור שלך יאושר.


כיצד להימנע מהסרת התוכן שלך בגין הפרת סימן מסחרי


חשוב לקבל אישור מבעל/ת הסימן המסחרי לפני השימוש בסימן המסחרי שלו/ה במוצרים או בשירותים, במיוחד אם נעשה בו שימוש למטרות מסחריות. כמו כן, יש להימנע משימוש בסימן המסחרי באופן שעלול לבלבל משתמשים אחרים לגבי המקור הרשמי של המוצר או השירות.

אם את/ה משתמש/ת בסימן המסחרי למטרות מתן ביקורת, פרודיה או יצירת דף מעריצים של המותג, מומלץ לציין זאת בבירור בפרופיל החשבון ו/או בתוכן. חשוב לזכור שזה לא מבטיח שהתוכן לא יוסר בגין הפרת סימן מסחרי.

בנוסף לכך, חוסר ידע אינו מהווה הגנה תקפה מפני הפרת סימן מסחרי.


מהו זיוף?


זיוף הוא ייצור, ייבוא, ייצוא, הפצה, מכירה או מסחר אחר במוצרים (שרובם בעלי איכות ירודה) תחת סימן מסחרי זהה או דומה באופן מהותי לסימן מסחרי רשום, ללא רשותו של בעל/ת הסימן המסחרי.


אילו סוגי מוצרים מזייפים?


מוצרים מזויפים משתרעים על תעשיות מרובות, לרבות הלבשה, אביזרים, מוזיקה, תוכנות, תרופות, סיגריות, אלכוהול, חלקי חילוף לרכב ולמטוסים, מוצרי צריכה, צעצועים, אלקטרוניקה ועוד. זיוף בדרך כלל משפיע על מוצרי יוקרה.


מדוע זיוף זה דבר מזיק?


מכירת מוצרים מזויפים עלולה להיות מזיקה בדרכים הבאות:
•  סכנה לשלום הציבור: מוצרים מזויפים עשויים להיות מיוצרים מרכיבים לא תקניים שהם מזיקים או מסוכנים. הם כוללים ציוד מזויף שאינו עומד בתקני הבטיחות ומוצרי קוסמטיקה מזויפים המכילים אלרגנים או חומרים מזיקים.
•  אובדן הכנסות עסקיות: בעלי מותגים מקדישים משאבים משמעותיים לפיתוח, לעיצוב ולשיווק המוצרים שלהם. זייפנים מנצלים את תרומת המותגים האלה על ידי הצעת מוצרים בלתי חוקיים במחירים זולים יותר, ובכך מבריחים את הצרכנים מבעלי המותגים המקוריים ומשפיעים על המכירות שלהם.
•  תמיכה בפשע מאורגן: ידוע שהרווחים המתקבלים ממכירת מוצרים מזויפים תומכים בפשע מאורגן כגון טרור, סחר בסמים ובבני אדם וניצול עבודת ילדים.


האם זיוף בלתי חוקי?


זיוף אינו חוקי ולרוב תחומי השיפוט יש חוקים נוקשים המתייחסים לפעילות כזו כאל עברה פלילית.

איננו מתירים רכישה, מכירה, סחר או שידול של מוצרים מזויפים ב-TikTok. עליך/ייך לדווח על תוכן העוסק בפעילות כזו באמצעות הטופס דיווח על הפרת סימן מסחרי, תוך ציון ״מוצרים מזויפים״ כסוג הבעיה. אנו נסיר מייד תוכן שמפר את מדיניות הקניין הרוחני שלנו.


כיצד להימנע מזיוף ב-TikTok


אסור לפרסם, להעלות, לשדר או לשתף תוכן המשמש לרכישה, מכירה או מסחר במוצרים מזויפים או שידול לרכישתם. כמו כן, יש להימנע מתצוגה, מתן קישורים או קידום אחר של מוצרים כאלה. לדוגמה, אנו עשויים להסיר את התוכן של משתמשים המפרסמים סרטוני אנבוקסינג או ביקורות של מוצרים מזויפים עקב הפרת הנחיות הקהילה שלנו.

אם אינך בטוח/ה במקוריותו של מוצר מסוים, מומלץ לשים לב למאפיינים הבאים:
•  מחיר: מוצרים מזויפים בדרך כלל נמכרים במחירים הרבה יותר זולים בהשוואה למוצרים מקוריים.
•  אריזה: מוצרים מזויפים בדרך כלל נמכרים ללא אריזה, באריזות באיכות ירודה או באריזות המכילות שגיאות כתיב.
•  מקום: מוצרים מזויפים בדרך כלל נמכרים בשווקים מקוונים ולא באתרי המותג הרשמיים, ולא על ידי משווקים מורשים. טיפ שימושי: מומלץ לבדוק את תיאור המוצר, מקטע השאלות הנפוצות, פרטי יצירת הקשר ומידע אחר לאיתור שגיאות כתיב או שגיאות דקדוקיות.


האם זה עזר לך?