בית

דווח על בעיה אחרת

כדי לדווח על בעיה אחרת:

1. יש להקיש על פרופיל בצד הימני התחתון.
2. יש להקיש על סמל 3 השורות בפינה הימנית העליונה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. הקש על דווח על בעיה.
5. בחר את נושא הדווח.
6. שלח את המשוב שלך וציין כתובת דוא"ל ליצירת קשר.


האם זה עזר לך?