בית

דווח על הודעה ישירה

כדי לדווח על הודעה ישירה:

1. עבור להודעה הישירה.
2. יש להקיש על
סמל 3 הנקודות בפינה הימנית העליונה.
3. בחר
דווח ופעל לפי ההוראות שיופיעו.

האם זה עזר לך?