בית

ערעורים על גיל גישה מינימלי לשידורים החיים של TikTok

מעבר לסעיף


מה יקרה לאחר חסימת גישתך לשידורים החיים של TikTokכיצד ניתן לערער, במידה וגישתך לשידורים החיים של TikTok נחסמהכיצד אנו משתמשים בפרטים שנשלחו ל-TikTok בעת הגשת הערעוראיך אנו שומרים את הפרטים שלך במקרה של ערעור איך אנו משתפים את הפרטים שלך במקרה של ערעורכיצד ניתן לקבל עותק של השידורים החוזרים שלך אם גישתך לשידורים החיים נחסמה

TikTok עשויה לחסום את גישתך להנחיית סרטוני שידורים חיים אם אנו מאמינים שאינך עומד/ת בדרישות הגיל המינימליות. אם לדעתך טעינו, באפשרותך לשלוח ערעור.
בהנחיות הקהילה שלנו ניתן לגלות מידע נוסף על מדיניות השידורים החיים של TikTok.


מה יקרה לאחר חסימת גישתך לשידורים החיים של TikTok


יהיו לך 90 יום החל ממועד חסימת גישתך לשידורים החיים, כדי להגיש ערעור. תוכל/י להמשיך לגשת לחשבון TikTok שלך ולהוריד את כל השידורים החוזרים שיש לך גישה אליהם. אם לא תערער/י או שהערעור שלך לא יאושר, לא תוכל/י להנחות שידורים חיים.


כיצד ניתן לערער, אם גישתך לשידורים החיים של TikTok נחסמה


אם הושעת משימוש בתכונת השידורים החיים של TikTok, בפעם הבאה שתפתח/י את TikTok, תקבל/י התראה על שינוי זה בחשבונך. אם לדעתך חשבונך הושעה בטעות משימוש בתכונת השידורים החיים, נא לדווח לנו על כך על ידי שליחת ערעור. תצטרך/י לאשר שגילך הוא מעל 18 שנים באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

תמונת סלפי עם מסמך זיהוי
כדי לערער באמצעות סלפי עם מסמך זיהוי, עליך/ייך לספק את הדברים הבאים:
• תמונה של מסמך הזיהוי שלך שהונפק על ידי מוסד ממשלתי.
• תמונת סלפי שלך עם (א) אותו מסמך זיהוי שהונפק על ידי מוסד ממשלתי (ב) פיסת נייר שעליה רשום בצורה ברורה וקריאה הקוד הייחודי שנשלח לך במהלך תהליך הערעור.
באפשרותך לכסות את חלקי מסמך הזיהוי שלך שבהתאם לחוק יש לך זכות או חובה להסתירם.

הרשאת כרטיס אשראי
כדי לערער באמצעות הרשאת כרטיס אשראי, תצטרך/י למסור את פרטי כרטיס האשראי שלך. אנו נחייב סכום קטן בצורה זמנית לצורך אימות כרטיס האשראי שלך. תקבל/י החזר כספי עבור כל החיובים שיבוצעו.

לשליחת ערעור:
1. פותחים את ההתראה.
2. מקישים על ערעור כדי להתחיל בתהליך הערעור.
3. פועלים על פי ההוראות שיופיעו. אנו נודיע לך את התוצאה.


כיצד אנו משתמשים בפרטים שנשלחו ל-TikTok בעת הגשת הערעור


אם תגיש/י ערעור על חסימת גישתך לשידורים חיים, אנו נבקש ממך למסור פרטים מסוימים במטרה לאמת את תאריך הלידה שלך, כדי שנוכל להחליט אם להחזיר לך את הגישה לשידורים החיים, מכיוון שיש לנו אינטרס לגיטימי לשמור על הבטיחות של קהילת TikTok ולמנוע שימוש לרעה בשירותים שלנו, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. יידרשו לנו פרטים שונים בהתאם לאופן שבו בחרת לאמת את תאריך הלידה שלך.

חשוב לזכור:
• אנו נשתמש בפרטים שתשלח/י רק כדי להחליט אם לאשר או לדחות את הערעור שלך ולהודיע לך על החלטתנו. אם הערעור שלך יאושר, אנו נעדכן את תאריך הלידה שלך. תאריך הלידה שלך אינו גלוי למשתמשים אחרים ב-TikTok.
• אנו לא נשתמש בפרטים שתשלח/י למטרות אחרות. לדוגמה: אם תבחר/י לשלוח תמונות, אנו לא נציג אותן בפרופיל ה-TikTok שלך או בכל מקום אחר ב-TikTok.


איך אנו שומרים את הפרטים שלך במקרה של ערעור


ברגע שתהליך הערעור יסתיים, אנו נתחיל במחיקת הפרטים ששלחת, לרבות תמונות סלפי ותמונות של מסמך הזיהוי שלך.

אם הערעור שלך לא יאושר:
• אם את/ה משתמש/ת מתחת לגיל 13, אנו נמחק את חשבונך לאחר 120 יום (או לאחר 30 יום בארה״ב) ממועד קבלת ההחלטה בנוגע לערעור ונתחיל למחוק את כל שאר הנתונים שלך. למידע נוסף על ערעורים על הגדרת משתמשים כקטינים ב-TikTok וכיצד ניתן להוריד את הנתונים שלך.
• אם את/ה משתמש/ת בגיל 17-13, אנו נמחק את השידורים החוזרים שלך לאחר 90 יום ממועד קבלת ההחלטה המקורית שלנו לחסום את גישתך לשידורים החיים. באפשרותך לבקש לקבל את השידורים החוזרים שלך שיש לך גישה אליהם במהלך אותה תקופה.

אם הערעור שלך יאושר:
• כל עוד יהיה ברשותך חשבון TikTok, אנו נשמור תיעוד של תאריך הלידה שלך, אישור לכך שהגשת ערעור, תיעוד על אופן הגשת הערעור והתוצאה.
• אנו לא נשמור עותק של מסמך הזיהוי שלך (במידה ומסרת אותו), אך נשמור מידע הקשור לבדיקת אימות הזהות שבוצעה על ידי ספק השירות שלנו. לדוגמה, מספר הפעמים שמסמך הזיהוי שלך נבדק (אם הערעור הראשון שלך לא אושר) והמועד שבו ספק השירות שלנו שלח לנו את תוצאת האימות.
• ברגע שלא יהיה יותר ברשותך חשבון TikTok, כל הנתונים שהוזכרו לעיל (ביחד עם שאר הנתונים שלך) יישלחו למחיקה.
• אנו ניצור רשומה שתאפשר לנו לעקוב אחר הסטטוס והפרטים של הערעור שלך. אנו נשמור רשומה זו במשך 90 יום ולאחר מכן נמחק את הרשומה.


איך אנו משתפים את הפרטים שלך במקרה של ערעור


בהתאם לאופן שבו בחרת לאמת את תאריך הלידה שלך, אנו נשתף את הפרטים ששלחת עם ספקי השירות שלנו שעוזרים לנו לבדוק את האותנטיות של מסמך הזיהוי שלך או שמאפשרים לך לבצע הרשאת כרטיס אשראי זמנית. אנו לא נשתף פרטים אלה עם צדדים שלישיים שאינם משתתפים בתהליך הערעור.


כיצד ניתן לקבל עותק של השידורים החוזרים שלך אם גישתך לשידורים החיים נחסמה


החל ממועד חסימת גישתך לשידורים החיים, יש לך 90 יום כדי להשתמש בכלי הורדת הנתונים שלך המאפשר לך לבקש לקבל את השידורים החוזרים שלך.

כיצד ניתן להוריד את הנתונים שלך
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על ניהול חשבון, ואז על הורדת הנתונים שלך.
5. מקישים על לבקש נתונים.
לאחר שליחת בקשתך, אנו ניצור קובץ של הנתונים שלך שתוכל/י להוריד מהכרטיסייה הורדת הנתונים שלך. נא לשים לב לכך שייתכן שיידרשו עד שלושה ימים להכנת הקובץ.

איך ניתן לגשת לנתונים שהורדת
1. באפליקציית TikTok מקישים על פרופיל שלמטה.
2. מקישים על כפתור התפריט שלמעלה.
3. מקישים על הגדרות ופרטיות.
4. מקישים על ניהול חשבון, ואז על הורדת הנתונים שלך.
5. מקישים על הורדת נתונים למעלה. כאן תוכל/י לצפות בסטטוס ההורדה שלך. ברגע שהקובץ שלך יהיה מוכן, הוא יהיה זמין להורדה למשך ארבעה ימים.
הערה: לאחר שיחלפו 90 ימים, לא תוכל/י להשתמש בכלי הורדת הנתונים שלך לצורך הורדת השידורים החוזרים שלך. מידע נוסף על הזכויות והבחירות שלך זמין במדיניות הפרטיות שלנו.האם זה עזר לך?