การเข้าถึง

ข้ามไปที่เนื้อหา

คำบรรยายอัตโนมัติ  •  อ่านออกเสียงข้อความ  •  ความไวต่อแสง  •  รูปภาพแบบเคลื่อนไหว 

คำบรรยายอัตโนมัติ

การเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติลงในวิดีโอของคุณ


วิธีการใช้คำบรรยายอัตโนมัติขณะสร้างวิดีโอ:
1. แตะ
+ ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อสร้างวิดีโอ
2. อัดหรืออัปโหลดวิดีโอ แล้วไปต่อที่หน้าจอการแก้ไข
3. แตะ
คำบรรยาย ทางด้านขวาของหน้าจอ
4. หากใช้คำบรรยายอัตโนมัติเป็นครั้งแรก ให้เปิดฟีเจอร์ด้วยการเลือกใช้ฟีเจอร์
5. เสียงพูดในวิดีโอของคุณจะได้รับการถอดความเป็นข้อความโดยอัตโนมัติ
6. เมื่อสร้างคำบรรยายแล้ว จะสามารถเล่นและแก้ไขข้อความแต่ละบรรทัดได้ก่อนที่จะแตะ
เสร็จสิ้น
7. เมื่อเผยแพร่ คุณสามารถเลือกที่จะบันทึกวิดีโอไปยังอุปกรณ์ของคุณแบบมีหรือไม่มีคำบรรยายก็ได้


อ่านออกเสียงข้อความ


การเพิ่มการอ่านออกเสียงข้อความไปยังวิดีโอของคุณ


วิธีการใช้การอ่านออกเสียงข้อความขณะสร้างวิดีโอ:
1. แตะ + ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อสร้างวิดีโอ
2. อัดหรืออัปโหลดวิดีโอ แล้วไปต่อที่หน้าจอการแก้ไข
3. แตะ ข้อความ ที่ด้านล่างของหน้าจอ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการเพิ่มในวิดีโอของคุณ
4. แตะที่บรรทัดข้อความที่คุณต้องการให้อ่านออกเสียง แล้วเลือก อ่านออกเสียงข้อความ


ความไวต่อแสง

สวิตช์เปิด/ปิดและคำเตือนเกี่ยวกับโรคลมชักที่มีความไวต่อแสงกระตุ้น


สวิตช์เปิด/ปิดและคำเตือนเกี่ยวกับโรคลมชักที่มีความไวต่อแสงกระตุ้นมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผู้ที่อาจไวต่อเอฟเฟกต์สร้างสรรค์บางอย่างของ TikTok คุณสามารถเลือกฟิลเตอร์วิดีโอที่มีเอฟเฟกต์ TikTok ที่อาจทำให้เกิดอาการไวต่อการรับภาพออกไป

วิธีการเลือกไม่รับข้อมูลจากสำหรับคุณหรือกำลังติดตาม:
1. คุณจะได้รับคำเตือนที่ระบุว่า "วิดีโอนี้มีแสงวูบวาบที่อาจกระตุ้นให้ผู้ที่รับรู้ภาพไวกว่าปกติเกิดอาการชักได้ หากคุณข้ามวิดีโอนี้ เราจะลบวิดีโอที่มีแสงวูบวาบออกทั้งหมด"
2. เลือก
ดูวิดีโอ เพื่อดูวิดีโอที่มีเอฟเฟกต์เหล่านั้นต่อไป หรือเลือก ข้ามทั้งหมด เพื่อเลือกที่จะไม่ดู

วิธีการจัดการฟีเจอร์จากการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3. แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. ไปที่ การเข้าถึง
5. เปิดหรือปิด
ลบวิดีโอที่มีแสงวูบวาบออก


รูปภาพแบบเคลื่อนไหว

การจัดการรูปภาพแบบเคลื่อนไหว


รูปย่อวิดีโอสามารถเป็นแบบเคลื่อนไหวหรือเป็นภาพนิ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการเข้าถึงของคุณหรือค่ากำหนดของภาพ
เปิดหรือปิดรูปภาพแบบเคลื่อนไหว:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3.
 แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. ไปที่ การเข้าถึง
5. เปิดหรือปิด
รูปภาพแบบเคลื่อนไหว


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่