การเข้าถึง

ข้ามไปที่เนื้อหา

คำบรรยายอัตโนมัติ  •  อ่านออกเสียงข้อความ  •  ความไวต่อแสง  •  รูปภาพแบบเคลื่อนไหว 

คำบรรยายอัตโนมัติ

การเพิ่มคำบรรยายอัตโนมัติลงในวิดีโอของคุณ


วิธีการใช้คำบรรยายอัตโนมัติขณะสร้างวิดีโอ:
1. แตะ
+ ที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อสร้างวิดีโอ
2. อัดหรืออัปโหลดวิดีโอ แล้วไปต่อที่หน้าจอการแก้ไข
3. แตะ
คำบรรยาย