ใช้การโปรโมทเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ชม TikTok ของคุณให้มากขึ้น

ข้ามไปที่เนื้อหา


โปรโมทคืออะไร  •  ไปที่หน้าโปรโมทของคุณ  •  ตั้งค่าวิดีโอโปรโมท  •  ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของคุณ


"โปรโมท" คืออะไร


"โปรโมท" คือเครื่องมือการโฆษณาที่คุณสามารถใช้ในแอป TikTok ของคุณเพื่อช่วยให้มีผู้ค้นพบวิดีโอของคุณมากขึ้น แนะนำผู้คนจำนวนมากขึ้นไปยังเว็บไซต์ของคุณ และทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม ซึ่งหมายความว่าวิดีโอของคุณจะแสดงเป็นโฆษณาในช่วงที่คุณโปรโมทวิดีโอของคุณ การโปรโมทพร้อมใช้งานสำหรับบัญชี TikTok ทั้งหมด

การโปรโมทให้คุณสามารถติดตามข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวิดีโอของคุณที่เป็นผลจากการใช้แคมเปญโปรโมทของคุณ เช่น:
•  จำนวนยอดเข้าชมวิดีโอของคุณ
•  จำนวนการถูกใจ ความคิดเห็น และการแชร์วิดีโอของคุณ
•  จำนวนคนที่เยี่ยมชมลิงก์เว็บไซต์ของคุณ
•  ข้อมูลประชากรของผู้ที่โต้ตอบกับวิดีโอของคุณ

หากคุณต้องการใช้การโปรโมท โปรดทราบว่า:
•  การโปรโมทใช้ได้กับวิดีโอสาธารณะเท่านั้น
•  คุณสามารถโปรโมทวิดีโอที่ใช้เสียงต้นฉบับหรือเสียงที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น การโปรโมทไม่สามารถใช้ได้สำหรับวิดีโอที่มีเสียงที่มีลิขสิทธิ์
     คลังดนตรีเชิงพาณิชย์ คือคลังที่เก็บเสียงเชิงพาณิชย์มากกว่า 500,000 เสียง ซึ่งสามารถใช้ในวิดีโอโปรโมทของคุณ
•  คุณจะเห็นราคาในการใช้ "โปรโมท" เมื่อคุณตั้งค่าการโปรโมท ราคาจะแสดงในสกุลเงินท้องถิ่น (Android) หรือเหรียญแบบเติมได้ (iOS)
•  การโปรโมทเป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยให้วิดีโอของคุณได้รับการมองเห็นมากขึ้น หากต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างวิดีโอที่จะช่วยคุณเชื่อมต่อกับผู้ชมและเติบโตในฐานะผู้สร้างเนื้อหาบน TikTok โปรดไปที่พอร์ทัลผู้สร้างของเรา

หากต้องการใช้การโปรโมท คุณต้อง:
•  มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
•  ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ, เงื่อนไขการชำระเงินการโปรโมท, นโยบายความเป็นส่วนตัวของการโปรโมท และนโยบายการโฆษณา TikTok ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหาอื่น ๆ สำหรับผู้สร้างได้ในพอร์ทัลผู้สร้างของเรา


ไปที่หน้าโปรโมทของคุณ


คุณสามารถไปที่เครื่องมือโปรโมทด้วยวิธีต่าง ๆ: จากเครื่องมือผู้สร้าง, จากวิดีโอ TikTok หรือจากชุดธุรกิจ

จากเครื่องมือผู้สร้างของคุณ:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่างเพื่อไปที่โปรไฟล์ของคุณ
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่การตั้งค่าของคุณ
3. แตะ เครื่องมือผู้สร้าง แล้วแตะ โปรโมท.

จากวิดีโอ TikTok ที่คุณต้องการโปรโมท:
1. จากวิดีโอที่คุณต้องการโปรโมท ให้แตะ ... ทางด้านขวา
2. แตะ โปรโมท

สำหรับบัญชีธุรกิจ ให้ดำเนินการดังนี้จากชุดธุรกิจ:
1. จากโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบน
2. แล้วแตะ ชุดธุรกิจ
3. แตะ โปรโมท


ตั้งค่าวิดีโอโปรโมท


หลังจากเลือก โปรโมท ในการตั้งค่าของคุณ คุณสามารถตั้งค่าวิดีโอโปรโมทของคุณได้แล้ว
1. บนหน้าการโปรโมทของคุณ ให้แตะวิดีโอที่คุณต้องการโปรโมท
     หมายเหตุ: คุณสามารถโปรโมทเฉพาะวิดีโอสาธารณะเท่านั้น
2. เลือกเป้าหมายสำหรับการโปรโมทวิดีโอของคุณ แล้วแตะ ถัดไป ที่ด้านล่าง คุณสามารถเลือกจาก:
     ยอดเข้าชมวิดีโอเพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะช่วยให้ผู้คนเข้ามาดูวิดีโอของคุณมากขึ้น
   ༚  ยอดเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะแนะนำผู้คนให้ไปยังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
   ༚  ผู้ติดตามเพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะช่วยให้มีจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น
3. หากคุณเลือก ยอดเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มเติม คุณจะต้องป้อน URL ของเว็บไซต์ของคุณ และเลือกปุ่มการดำเนินการสำหรับเว็บไซต์ของคุณ (ตัวอย่าง: เรียนรู้เพิ่มเติม เลือกซื้อตอนนี้ หรือ สมัคร) จากนั้นแตะ บันทึก
4. แตะวงกลมถัดจากผู้ชมที่คุณต้องการเข้าถึง แล้วแตะ ถัดไป คุณสามารถเลือกจาก:
     อัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า TikTok จะเลือกผู้ชมให้คุณ
     กำหนดเอง คุณสามารถเลือกเพศ ช่วงอายุ หรือความสนใจของผู้ใช้ที่คุณต้องการเข้าถึง
5. ตั้งค่างบประมาณและระยะเวลาของคุณ แล้วแตะ ถัดไป
6. เพิ่มข้อมูลการชำระเงินของคุณ (Android) หรือเติมเหรียญ (iPhone)
7. แตะ เริ่มการโปรโมท


ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของคุณ


เมื่อคุณตั้งค่าวิดีโอโปรโมทของคุณแล้ว คุณสามารถใช้หน้า รายละเอียดการโปรโมท เพื่อดูว่าประสิทธิภาพของวิดีโอของคุณเป็นอย่างไร คุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของคุณขณะที่มีการใช้งานวิดีโอโปรโมทและหลังจากที่การโปรโมทสิ้นสุดลง

หน้ารายละเอียดการโปรโมทของคุณ
หน้ารายละเอียดการโปรโมทจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอของคุณ รวมถึง:
•  สถานะของวิดีโอของคุณ (รอการตรวจสอบ ใช้งาน หยุดชั่วคราว หรือถูกปฏิเสธ)
•  จำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายและระยะเวลาของการโปรโมท
•  จำนวนยอดเข้าชมวิดีโอ
•  จำนวนการคลิกลิงก์ (หากคุณเลือกที่จะโปรโมทเว็บไซต์ของคุณ)
•  จำนวนการถูกใจ ความคิดเห็น และการแชร์
•  เปอร์เซ็นต์ช่วงอายุแลเพศ

วิธีการดูหน้ารายละเอียดการโปรโมทของคุณ:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่การตั้งค่าของคุณ
3. แตะ เครื่องมือผู้สร้าง แล้วแตะ โปรโมท
4. บนหน้าการโปรโมทของคุณ ให้แตะ ดูรายละเอียด
เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่