การแก้ไข การโพสต์ และการลบ

ข้ามไปที่เนื้อหา

การเพิ่มเอฟเฟกต์หลังอัดวิดีโอ
  •  การเพิ่มหน้าปกวิดีโอ  •  การบันทึกแบบร่าง  •  การลบวิดีโอ

การเพิ่มเอฟเฟกต์หลังอัดวิดีโอ


วิธีเพิ่มข้อความหลังอัดวิดีโอ:

1. แตะ  ข้อความ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอการแก้ไข
2. เลือกขนาดที่ต้องการแล้วปรับแต่งสีของข้อความและพื้นหลัง
3. แตะ เสร็จสิ้น
4. แตะแล้วลากเพื่อย้ายข้อความไปยังจุดที่ต้องการบนวิดีโอของคุณ

วิธีเปลี่ยนขนาดข้อความ:

1. บีบนิ้วหรือซูมเข้าตรงข้อความ
2. ปรับขนาดข้อความที่คุณต้องการ

วิธีเพิ่มสติกเกอร์หรือเอโมจิ:

1. แตะ  สติกเกอร์ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอการแก้ไข
2. เลือกแท็บ สติกเกอร์ หรือ เอโมจิ หรือค้นหา GIFs ที่เคลื่อนไหว
3. แตะเพื่อทำการเลือกแล้วลากเพื่อย้ายภาพเคลื่อนไหวไปยังจุดที่ต้องการบนวิดีโอของคุณ

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มข้อความและสติกเกอร์หลายรายการลงในวิดีโอเดียวได้

วิธีลบข้อความหรือสติกเกอร์:

1. กดค้างที่ข้อความหรือสติกเกอร์ที่คุณต้องการลบแล้วย้ายข้อความหรือสติกเกอร์ดังกล่าวไปยังด้านบนสุดของวิดีโอ
2. ลบ จะปรากฏขึ้น
3. ย้ายข้อความหรือสติกเกอร์ไปที่ไอคอนจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดง รายการดังกล่าวจะถูกลบ


การเพิ่มหน้าปกวิดีโอ


หน้าปกวิดีโอคือรูปย่อที่ผู้อื่นจะเห็นเมื่อค้นหาวิดีโอในรูปแบบตารางบน TikTok คุณสามารถเลือกหน้าปกวิดีโอได้ก่อนที่จะโพสต์วิดีโอใหม่

วิธีเลือกหน้าปกวิดีโอ:

1. ที่หน้าโพสต์ ให้แตะ เลือกหน้าปก บนรูปย่อวิดีโอ
2. ลากแล้ววางกรอบสีชมพูที่ตำแหน่งใดก็ได้บนวิดีโอ
3. แตะ บันทึก ที่มุมขวาบน


การบันทึกแบบร่าง


วิธีบันทึกแบบร่าง:

1. อัดและแก้ไขวิดีโอของคุณ
2. แตะ แบบร่าง จากหน้าโพสต์

หมายเหตุ: วิดีโอบันทึกลงในโฟลเดอร์แบบร่างบนโปรไฟล์ของคุณ มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเห็นวิดีโอแบบร่างจนกว่าวิดีโอจะถูกโพสต์

แบบร่างจะได้รับการจัดเก็บไว้ภายในเครื่องเท่านั้นและอาจถูกลบออกเนื่องด้วยสาเหตุต่อไปนี้:

1. มีการถอนการติดตั้ง TikTok แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้งบนอุปกรณ์
2. มีการย้ายหรือสลับบัญชีไปยังอุปกรณ์อื่น

ไม่สามารถแชร์หรือโอนย้ายแบบร่างระหว่างบัญชีต่าง ๆ ได้


การลบวิดีโอ


วิธีลบวิดีโอ:

1. ดูวิดีโอที่คุณต้องการลบ
2. แตะ ไอคอน 3 จุด ทางด้านขวาของวิดีโอ
3. เลือก ลบ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่