ฉันจะดูรายการที่บล็อกของฉันได้ที่ใด

วิธีดูรายการที่บล็อกของคุณ:

1. ไปที่
ฉัน
2. แตะ ... ที่อยู่มุมขวาบน
3. เลือก
ความเป็นส่วนตัว
4. เลือก บัญชีที่ถูกบล็อก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่