การสลับไปเป็นบัญชีผู้สร้างหรือบัญชีธุรกิจ

ผู้ใช้บัญชีธุรกิจหรือบัญชีผู้สร้างสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ได้ การวิเคราะห์จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและการมีส่วนร่วมของผู้ติดตาม

เรียนรู้เพิ่มเติม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่