ผู้สร้างสามารถสร้างรายได้บน TikTok ได้อย่างไร

ผู้สร้างสามารถสร้างรายได้บน TikTok ได้หลายวิธีตามที่มีให้บริการในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง:

- TikTok Creator Marketplace
TikTok Creator Marketplace (TCM) คือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการบน TikTok สำหรับแบรนด์และผู้สร้าง

- TikTok LIVE
ผู้ใช้ที่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุใน