เอฟเฟกต์

ข้ามไปที่เนื้อหา

เอฟเฟกต์
  •  ฟิลเตอร์  •  การเพิ่มเอฟเฟกต์หลังอัดวิดีโอ

เอฟเฟกต์


เอฟเฟกต์จะใช้เพื่อปรับแต่งและเพิ่มรายละเอียดให้กับวิดีโอ TikTok เอฟเฟกต์สามารถเพิ่มได้ทั้งก่อนและหลังจากที่คุณอัดวิดีโอ แต่เอฟเฟกต์บางรายการสามารถใช้ได้เฉพาะก่อนอัดหรือหลังอัดเท่านั้น

วิธีถ่ายด้วยเอฟเฟกต์:

1. แตะ
เอฟเฟกต์ ที่อยู่ด้านซ้ายของปุ่มอัดสีแดงในหน้าจอกล้อง
2. ดูหมวดหมู่ต่าง ๆ แล้วแตะที่ เอฟเฟกต์
3. ดูตัวอย่างเอฟเฟกต์แล้วทำการเลือก
4. แตะหน้าจอการอัดแล้วเริ่มสร้างวิดีโอของคุณ

การเพิ่มเอฟเฟกต์ไปยังรายการโปรดของคุณจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาเอฟเฟกต์ได้ในภายหลัง

วิธีเพิ่มเอฟเฟกต์ไปยังรายการโปรดของคุณ:

1. เลือกเอฟเฟกต์ที่คุณต้องการเพิ่มไปยังรายการโปรด
2. เมื่อเอฟเฟกต์ปรากฏบนหน้าจอของคุณแล้ว คุณจะสามารถกด
รายการโปรด ได้
3. แล้วตอนนี้ เอฟเฟกต์จะปรากฏในรายการโปรดของคุณ

หากต้องการลบเอฟเฟกต์ออกจากรายการโปรด ให้ไปที่เอฟเฟกต์แล้วกด
รายการโปรด


ฟิลเตอร์


วิธีเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับวิดีโอของคุณ:

1. แตะ
ฟิลเตอร์ ที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอ
2. เลือกฟิลเตอร์ที่คุณต้องการใช้

เลือก
การจัดการ เพื่อเลือกฟิลเตอร์ที่คุณต้องการให้ปรากฏในแอป


การเพิ่มเอฟเฟกต์หลังอัดวิดีโอ


วิธีเพิ่มข้อความหลังจากอัดวิดีโอ:

1. แตะ
ข้อความ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอการแก้ไข
2. เลือกขนาดที่ต้องการแล้วปรับแต่งสีของข้อความและพื้นหลัง
3. แตะ
เสร็จสิ้น

4. แตะและลากเพื่อย้ายข้อความไปยังจุดที่ต้องการบนวิดีโอของคุณ

วิธีเปลี่ยนขนาดข้อความ:

1. บีบนิ้วหรือซูมเข้าตรงข้อความ
2. ปรับขนาดข้อความที่คุณต้องการ

วิธีเพิ่มสติกเกอร์หรือเอโมจิ:

1. แตะ
สติกเกอร์ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอการแก้ไข
2. เลือกแท็บ
สติกเกอร์ หรือ เอโมจิ หรือค้นหา GIFs ที่เคลื่อนไหว
3. แตะเพื่อทำการเลือกแล้วลากเพื่อย้ายภาพเคลื่อนไหวไปยังจุดที่ต้องการบนวิดีโอของคุณ

หมายเหตุ: สามารถเพิ่มข้อความและสติกเกอร์หลายรายการลงในวิดีโอเดียวได้

วิธีลบข้อความหรือสติกเกอร์:

1. กดค้างที่ข้อความหรือสติกเกอร์ที่คุณต้องการลบแล้วย้ายข้อความหรือสติกเกอร์ดังกล่าวไปยังด้านบนสุดของวิดีโอ
2.
ลบ จะปรากฏขึ้น
3. ย้ายข้อความหรือสติกเกอร์ไปที่ไอคอนจนกว่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดง รายการดังกล่าวจะถูกลบ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่