การค้นหาเพื่อนจากรายชื่อติดต่อของคุณ

วิธีค้นหาเพื่อนจากรายชื่อติดต่อของคุณ:

1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ ค้นหาเพื่อน ที่อยู่มุมซ้ายบน
3. แตะ ค้นหา รายชื่อติดต่อ
4. อนุญาตให้ TikTok เข้าถึงรายชื่อติดต่อของคุณ
5. ค้นหาเพื่อน

วิธีปิดการซิงค์รายชื่อติดต่อ:

1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะไอคอน เมนู 3 เส้น ที่มุมขวาบนเพื่อไปที่การตั้งค่าของคุณ
3. แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
5. แตะไอคอนสวิตช์เปิดปิดถัดจาก เชื่อมโยงรายชื่อติดต่อ เพื่อเปิดหรือปิด


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่