เพลย์ลิสต์สำหรับผู้สร้าง

ข้ามไปยังหัวข้อ


ผู้ที่สามารถสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอ  • วิธีการสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอของคุณ  •  เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์  •  ลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์  •  จัดการเพลย์ลิสต์วิดีโอของคุณ

ฟีเจอร์เพลย์ลิสต์ผู้สร้างใน TikTok ช่วยให้ผู้สร้างสามารถจัดหมวดหมู่วิดีโอสาธารณะของตนและช่วยให้ผู้ชมสามารถดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องเป็นชุดได้


ผู้ที่สามารถสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอ


ในปัจจุบัน ผู้ใช้บางรายไม่สามารถสร้างเพลย์ลิสต์ผู้สร้างใน TikTok ได้ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกให้สร้างเพลย์ลิสต์ใน แท็บวิดีโอ บนโปรไฟล์โปรไฟล์ของคุณ แสดงว่าคุณยังไม่สามารถใช้เพลย์ลิสต์ผู้สร้างได้


วิธีการสร้างเพลย์ลิสต์วิดีโอของคุณ


หากคุณมีสิทธิ์เข้าใช้เพลย์ลิสต์ผู้สร้าง คุณจะสามารถไปที่วิดีโอสาธารณะของคุณ แล้วสร้างชุดวิดีโอที่จะปรากฏบนโปรไฟล์ของคุณ

สร้างเพลย์ลิสต์จากโปรไฟล์ของคุณ:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. ในแท็บวิดีโอบนโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะ จัดเรียงวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ (หากคุณยังไม่สร้างเพลย์ลิสต์) หรือแตะไอคอนเครื่องหมายบวกถัดจากเพลย์ลิสต์ที่มีอยู่ของคุณ
3. ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณและเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์ โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์เฉพาะสำหรับวิดีโอสาธารณะของคุณเท่านั้น

คุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์จากวิดีโอโดยตรงได้ด้วย

สร้างเพลย์ลิสต์จากวิดีโอ:
1. ในแอป TikTok ของคุณ ให้ไปที่วิดีโอที่คุณต้องการสร้างเพลย์ลิสต์ โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างเพลย์ลิสต์เฉพาะสำหรับวิดีโอสาธารณะของคุณเท่านั้น
2. แตะไอคอนสามจุดที่ด้านขวาของวิดีโอ หรือกดที่วิดีโอค้างไว้
3. แตะ เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ แล้วแตะ สร้างเพลย์ลิสต์
4. ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณและเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์


เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์


เมื่อคุณสร้างเพลย์ลิสต์ของคุณแล้ว คุณสามารถเพิ่มวิดีโอที่คุณสร้างไว้แล้ว หรือเพิ่มวิดีโอใหม่ลงในเพลย์ลิสต์ก็ได้

เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์จากวิดีโอ:
1. ในแอป TikTok ของคุณ ให้ไปที่วิดีโอที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มได้แต่วิดีโอสาธารณะลงในเพลย์ลิสต์
2. แตะไอคอนสามจุดที่ด้านขวาของวิดีโอ หรือกดที่วิดีโอค้างไว้
3. แตะ เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์
4. เลือกเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอไป
หมายเหตุ: วิดีโอหนึ่งสามารถอยู่ในเพลย์ลิสต์ได้ครั้งละหนึ่งเพลย์ลิสต์เท่านั้น หากคุณต้องการเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์อื่น คุณจะต้องลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์ที่ใส่ไว้แล้วก่อน

เพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์เมื่อโพสต์วิดีโอ:
1. ในแอป TikTok ของคุณ ให้สร้างวิดีโอ
2. บนหน้าจอ โพสต์ ให้แตะ เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์
3. เลือกเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่มวิดีโอไป โปรดทราบว่าคุณสามารถเพิ่มได้แต่วิดีโอสาธารณะลงในเพลย์ลิสต์
4. แตะ โพสต์ เพื่อโพสต์วิดีโอของคุณ
หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์จากหน้าจอโพสต์ของคุณ คุณจะต้องสร้างเพลย์ลิสต์ก่อน หากคุณยังไม่ได้สร้างเพลย์ลิสต์ คุณจะไม่เห็นตัวเลือก เพิ่มเพลย์ลิสต์


ลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์


เมื่อคุณเพิ่มวิดีโอในเพลย์ลิสต์แล้ว คุณสามารถลบออกได้ด้วย หากคุณนำวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์ จะไม่เป็นการลบวิดีโอออก เพียงแต่วิดีโอนั้นจะไม่มีอยู่ในเพลย์ลิสต์อีกต่อไป
1. ในแอป TikTok ของคุณ ให้ไปที่วิดีโอที่คุณต้องการลบออกจากเพลย์ลิสต์
2. แตะไอคอนสามจุดที่ด้านขวาของวิดีโอ หรือกดที่วิดีโอค้างไว้
3. แตะ ลบออกจากเพลย์ลิสต์


จัดการเพลย์ลิสต์วิดีโอของคุณ


หลังจากที่คุณสร้างเพลย์ลิสต์แล้ว คุณสามารถกลับไปและทำสิ่งต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์ ลบเพลย์ลิสต์ หรือแก้ไขเนื้อหาเพลย์ลิสต์ของคุณ

เปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์ของคุณ:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. ในแท็บวิดีโอบนโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะที่เพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการอัปเดต
3. แตะไอคอนสามจุดที่มุมขวาบนของหน้าจอเพลย์ลิสต์ของคุณ
4. แตะ เปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์ และเพิ่มชื่อใหม่ของคุณ

ลบเพลย์ลิสต์:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. ในแท็บวิดีโอบนโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะที่เพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการอัปเดต
3. แตะไอคอนสามจุดที่มุมขวาบนของหน้าจอเพลย์ลิสต์ของคุณ
4. แตะ ลบเพลย์ลิสต์ แล้วแตะ ลบ เพื่อยืนยัน
หมายเหตุ: หากคุณลบเพลย์ลิสต์ คุณจะไม่ลบวิดีโอในเพลย์ลิสต์นั้นด้วย

แก้ไขเพลย์ลิสต์ของคุณ:
1. ในแอป TikTok ให้แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. ในแท็บวิดีโอบนโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะที่เพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการอัปเดต
3. แตะไอคอนสามจุดที่มุมขวาบนของหน้าจอเพลย์ลิสต์ของคุณ
4. แตะ แก้ไขเพลย์ลิสต์ จากที่นี่ คุณสามารถ:
    • แตะ ลบวิดีโอออก หรือ เพิ่มวิดีโอ ที่ด้านล่างเพื่อลบหรือเพิ่มวิดีโอมากกว่าหนึ่งวิดีโอพร้อมกันได้
    • แตะไอคอน 3 เส้นที่ด้านขวาของวิดีโอ แล้วลากเพื่อจัดเรียงวิดีโอใหม่
หลังจากที่แก้ไขเสร็จแล้ว ให้แตะ เสร็จสิ้น เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ: วิดีโอล่าสุดที่คุณเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์จะเป็นวิดีโอแรกที่เล่นในเพลย์ลิสต์ของคุณ คุณสามารถจัดเรียงวิดีโอใหม่ด้วยตนเองหากต้องการให้วิดีโอที่เพิ่มแรกสุดเล่นก่อน

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่