เพลย์ลิสต์สำหรับผู้สร้าง

เพลย์ลิสต์สำหรับผู้สร้างคืออะไร


เพลย์ลิสต์สำหรับผู้สร้างช่วยให้ผู้สร้างสามารถจัดหมวดหมู่วิดีโอของตน และช่วยให้ผู้ชมดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องในชุดวิดีโอได้การสร้างเพลย์ลิสต์


วิธีการสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่:
1. แตะ "ฉัน" เพื่อไปที่โปรไฟล์ของคุณ
2. แตะ "จัดเรียงวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์" ใต้แท็บวิดีโอของคุณ
3. ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณ และเพิ่มวิดีโอในเพลย์ลิสต์นั้น

หรือ
1. ไปที่วิดีโอที่คุณต้องการสร้างเพลย์ลิสต์
2. แตะไอคอนแชร์ที่ด้านล่างของแผงควบคุมด้านขวาหรือกดหน้าจอค้างไว้
3. แตะ "เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์"
4. เลือก "สร้างเพลย์ลิสต์"
5. ทำตามขั้นตอนในแอปเพื่อตั้งชื่อให้เพลย์ลิสต์ของคุณ และเพิ่มวิดีโอในเพลย์ลิสต์นั้นการเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์หรือลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์


วิธีการเพิ่มวิดีโอลงในเพลย์ลิสต์:

บนหน้าการเล่นวิดีโอ:
1. ดูวิดีโอที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์
2. แตะไอคอนแชร์ที่ด้านล่างของแผงควบคุมด้านขวาหรือกดหน้าจอค้างไว้
3. แตะ "เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์"
4. เลือกเพลย์ลิสต์ที่มีอยู่หรือสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่สำหรับวิดีโอนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มได้เฉพาะวิดีโอสาธารณะลงในเพลย์ลิสต์ และแต่ละวิดีโอสามารถอยู่ในเพลย์ลิสต์ได้ครั้งละ 1 เพลย์ลิสต์เท่านั้น

บนหน้าการโพสต์:
1. แตะ "เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์"
2. เลือกเพลย์ลิสต์ที่คุณมีอยู่แล้ว
3. โพสต์วิดีโอ

หมายเหตุ: รายการจะแสดงบนหน้าการโพสต์เฉพาะเมื่อคุณมีเพลย์ลิสต์อยู่แล้วอย่างน้อย 1 รายการ

วิธีการลบวิดีโอออกจากเพลย์ลิสต์:
1. ดูวิดีโอที่คุณต้องการลบออกจากเพลย์ลิสต์
2. แตะไอคอนแชร์ที่ด้านล่างของแผงควบคุมด้านขวาหรือกดหน้าจอค้างไว้
3. แตะ "ลบออกจากเพลย์ลิสต์"การจัดการเพลย์ลิสต์ของคุณ


วิธีการจัดการเพลย์ลิสต์ของคุณ:
1. แตะ  "..." ที่มุมขวาบนของเพลย์ลิสต์
2. เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: "แก้ไขเพลย์ลิสต์," "เปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์" หรือ "ลบเพลย์ลิสต์"

หลังจากแตะ "แก้ไขเพลย์ลิสต์" บนหน้าการจัดการเพลย์ลิสต์ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
1. แตะ "ลบวิดีโอออก" หรือ "เพิ่มวิดีโอ" ที่ด้านล่างของหน้าเพื่อลบหรือเพิ่มวิดีโอหลายรายการในคราวเดียว
2. แตะ "" ที่ด้านขวาของวิดีโอ แล้วลากเพื่อจัดเรียงวิดีโอใหม่
3. หลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ให้แตะ "เสร็จสิ้น" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด หรือแตะ "ยกเลิก" หากไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: วิดีโอจะได้รับการจัดเรียงตามลำดับแบบย้อนกลับ (วิดีโอสุดท้ายที่เพิ่มลงในเพลย์ลิสต์จะขึ้นไปอยู่ด้านบนสุดตามค่าเริ่มต้น) หากคุณไม่จัดเรียงวิดีโอใหม่ด้วยตนเองการดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์


เมื่อคุณดูวิดีโอที่อยู่ในเพลย์ลิสต์:
1. แตะปุ่มเพลย์ลิสต์ที่อยู่ใต้ชื่อผู้ใช้งานเพื่อเปิดเพลย์ลิสต์
2. แตะที่วิดีโอใดก็ได้เพื่อเริ่มดูวิดีโอในเพลย์ลิสต์
3. ในเพลย์ลิสต์ คุณสามารถเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อดูวิดีโอจากเพลย์ลิสต์ได้

เมื่อคุณไปที่โปรไฟล์ที่มีเพลย์ลิสต์:
1. แตะที่เพลย์ลิสต์เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอแรกในเพลย์ลิสต์นั้น
2. ขณะดูวิดีโอ แตะปุ่มเพลย์ลิสต์ที่อยู่ใต้ชื่อผู้ใช้งานเพื่อดูเพลย์ลิสต์

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่