เครื่องมือกล้อง

ข้ามไปที่เนื้อหา

พลิก
  •  ความเร็ว  •  ความยาวของวิดีโอ  •  ตัวจับเวลา  •  แฟลช  •  ซูม

พลิก


วิธีเปลี่ยนทิศทางกล้องขณะอัดวิดีโอ:

1. แตะ
พลิก ที่มุมขวาบนของหน้าจอกล้อง
2. กล้องจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลัง


ความเร็ว


วิธีกำหนดหรือปรับความเร็วขณะอัดวิดีโอ:

1. แตะ
ความเร็ว ที่มุมขวาบนของหน้าจอกล้อง
2. ตัวเลือกความเร็วจะอยู่ด้านบนปุ่มอัดสีแดง
3. กำหนดความเร็วที่ต้องการ

หมายเหตุ: ความเร็ว 0.3x และ 0.5x จะทำให้วิดีโอช้าลง โดย 1x คือความเร็วการถ่ายมาตรฐาน และ 2x และ 3x จะทำให้วิดีโอเร็วขึ้น


ความยาวของวิดีโอวิดีโอของคุณบน TikTok สามารถมีความยาวต่าง ๆ ดังนี้:
• วิดีโอที่คุณสร้างบน TikTok สามารถมีความยาวสูงสุด 60 วินาที
• วิดีโอที่คุณอัปโหลดสามารถมีความยาวสูงสุด 3 นาที

สำหรับวิดีโอที่อัดในแอป TikTok ของคุณ:
1. แตะ + ที่ด้านล่าง
2. เลือก 15 วินาที หรือ 60 วินาที ที่ด้านล่าง
   • หากคุณเลือก 15 วินาที วิดีโอของคุณจะหยุดอัดโดยอัตโนมัติหลังจากอัดไป 15 วินาที
   • หากคุณเลือก 60 วินาที คุณสามารถหยุดการอัดได้ทุกเมื่อ ไม่เช่นนั้นวิดีโอของคุณจะหยุดอัดโดยอัตโนมัติหลังจากอัดไป 60 วินาที
3. แตะปุ่มสีแดงเพื่อเริ่มและหยุดอัด แล้วแตะเครื่องหมายถูก
4. แตะ ปรับแต่งคลิป ที่มุมขวาบน
5. เลื่อนแถบสีแดงไปทางซ้ายหรือขวาและกำหนดระยะเวลาที่ต้องการสำหรับวิดีโอของคุณ
หมายเหตุ: หากคุณเลือกเสียงก่อนที่จะอัดหรืออัปโหลดวิดีโอของคุณ ความยาวของวิดีโอจะถูกกำหนดโดยความยาวของเสียง

สำหรับวิดีโอที่คุณอัปโหลด:
ในแอป Android หรือ iPhone
1. แตะ + ที่ด้านล่างเพื่อสร้างวิดีโอ
2. แตะ อัปโหลด ที่ด้านล่าง
3. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลด แล้วแตะ ถัดไป
4. เลื่อนแถบสีแดงไปทางซ้ายหรือขวาและกำหนดระยะเวลาที่ต้องการสำหรับวิดีโอของคุณ

บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
1. คลิก [ไอคอนรูปเมฆ] ที่มุมขวาบน
2. คลิก เลือกวิดีโอที่จะอัปโหลด
3. เลือกวิดีโอที่คุณต้องการอัปโหลด
เมื่อคุณอัปโหลดวิดีโอบนคอมพิวเตอร์ จะเป็นการอัปโหลดทั้งวิดีโอ หากต้องการเปลี่ยนความยาวของวิดีโอ ให้อัปโหลดวิดีโอจากแอป Android หรือ iPhone ของคุณ

สำหรับวิดีโอที่มีความยาวมากกว่า 60 วินาที บางฟีเจอร์จะยังใช้ไม่ได้ในขณะนี้:
• ดูเอ็ท
• สติตช์
หมายเหตุ: วิดีโอที่มีความยาวมากกว่า 60 วินาทีไม่สามารถรวมเนื้อหาของผู้อื่นได้


ตัวจับเวลา


ใช้ตัวจับเวลาเพื่ออัดวิดีโอโดยไม่ต้องกดปุ่มอัดค้างไว้

วิธีอัดวิดีโอโดยใช้ตัวจับเวลา:

1. แตะ
ตัวจับเวลา ที่อยู่ตรงแผงควบคุมด้านขวา
2. เลือกระยะเวลาของวิดีโอที่คุณต้องการโดยทำเครื่องหมายที่จุดหยุด
3. แตะ
เริ่มนับเวลาถอยหลัง แอปจะนับเวลาถอยหลังแล้วเริ่มอัดวิดีโอ หยุดอัดวิดีโอได้ทุกเมื่อโดยการแตะปุ่มอัด


แฟลช


วิธีเปิดแฟลชขณะอัดวิดีโอ:

1. แตะ
+ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อสร้างวิดีโอ
2. แตะ 
แฟลช เพื่อเปิดไฟและแตะอีกครั้งเพื่อปิดไฟ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้เมื่อคุณใช้กล้องหลังเท่านั้น (ไม่ใช่โหมดเซลฟี่)


ซูม


วิธีซูมเข้าหรือซูมออกขณะอัดวิดีโอ:

1. กดค้างบนหน้าจอกล้อง
2. กดค้างไว้แล้วเลื่อนไปทิศทางหนึ่งเพื่อซูมออก
3. กดค้างไว้แล้วเลื่อนกลับมายังตำแหน่งเดิมเพื่อซูมเข้า

วิธีอื่นสำหรับการซูม:

1. เปิดหน้าจอกล้องโดยการแตะ
+
2. บีบนิ้วเข้าหากันหรือแยกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่