เครื่องมือกล้อง

ข้ามไปที่เนื้อหา

พลิก
  •  ความเร็ว  •  ความยาวของวิดีโอ  •  ตัวจับเวลา  •  แฟลช  •  ซูม

พลิก


วิธีเปลี่ยนทิศทางกล้องขณะอัดวิดีโอ:

1. แตะ
พลิก ที่มุมขวาบนของหน้าจอกล้อง
2. กล้องจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลัง


ควา