เครื่องมือกล้อง

ข้ามไปที่เนื้อหา

พลิก
  •  ความเร็ว  •  ความยาวของวิดีโอ  •  ตัวจับเวลา  •  แฟลช  •  ซูม

พลิก


วิธีเปลี่ยนทิศทางกล้องขณะอัดวิดีโอ:

1. แตะ
พลิก ที่มุมขวาบนของหน้าจอกล้อง
2. กล้องจะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลัง


ความเร็ว


วิธีกำหนดหรือปรับความเร็วขณะอัดวิดีโอ:

1. แตะ
ความเร็ว ที่มุมขวาบนของหน้าจอกล้อง
2. ตัวเลือกความเร็วจะอยู่ด้านบนปุ่มอัดสีแดง
3. กำหนดความเร็วที่ต้องการ

หมายเหตุ: ความเร็ว 0.3x และ 0.5x จะทำให้วิดีโอช้าลง โดย 1x คือความเร็วการถ่ายมาตรฐาน และ 2x และ 3x จะทำให้วิดีโอเร็วขึ้น


ความยาวของวิดีโอ


วิธีเปลี่ยนเวลาอัด:

1. ตัวเลือกเวลาอัดสองตัวเลือก ได้แก่
15 วินาที และ 60 วินาที จะอยู่ด้านล่างปุ่มอัดสีแดง
2. เลื่อนหน้าปัดไปทางซ้ายหรือขวาและกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้กับวิดีโอของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณเลือกเสียงแล้ว ความยาวของวิดีโอจะได้รับการกำหนดตามความยาวของเสียง


ตัวจับเวลา


ใช้ตัวจับเวลาเพื่ออัดวิดีโอโดยไม่ต้องกดปุ่มอัดค้างไว้

วิธีอัดวิดีโอโดยใช้ตัวจับเวลา:

1. แตะ
ตัวจับเวลา ที่อยู่ตรงแผงควบคุมด้านขวา
2. เลือกระยะเวลาของวิดีโอที่คุณต้องการโดยทำเครื่องหมายที่จุดหยุด
3. แตะ
เริ่มนับเวลาถอยหลัง แอปจะนับเวลาถอยหลังแล้วเริ่มอัดวิดีโอ หยุดอัดวิดีโอได้ทุกเมื่อโดยการแตะปุ่มอัด


แฟลช


วิธีเปิดแฟลชขณะอัดวิดีโอ:

1. แตะ
+ ที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อสร้างวิดีโอ
2. แตะ 
แฟลช เพื่อเปิดไฟและแตะอีกครั้งเพื่อปิดไฟ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้จะใช้งานได้เมื่อคุณใช้กล้องหลังเท่านั้น (ไม่ใช่โหมดเซลฟี่)


ซูม


วิธีซูมเข้าหรือซูมออกขณะอัดวิดีโอ:

1. กดค้างบนหน้าจอกล้อง
2. กดค้างไว้แล้วเลื่อนไปทิศทางหนึ่งเพื่อซูมออก
3. กดค้างไว้แล้วเลื่อนกลับมายังตำแหน่งเดิมเพื่อซูมเข้า

วิธีอื่นสำหรับการซูม:

1. เปิดหน้าจอกล้องโดยการแตะ
+
2. บีบนิ้วเข้าหากันหรือแยกจากกันเพื่อซูมเข้าหรือซูมออก