การลบผู้ติดตาม

วิธีลบบุคคลออกจากรายชื่อผู้ติดตามของคุณ:

1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. บนโปรไฟล์ของคุณ ให้แตะ ผู้ติดตาม
3. ถัดจากผู้ติดตามที่คุณต้องการลบออก ให้แตะ ไอคอน 3 จุด
4. เลือก ลบผู้ติดตามรายนี้ออก

วิธีลบผู้ติดตามจากหน้าโปรไฟล์ของเขาโดยตรง:

1. คุณสามารถดูโปรไฟล์ของพวกเขาด้วยการแตะ
ผู้ติดตาม บนโปรไฟล์ของคุณ
2. ในโปรไฟล์ของพวกเขา ให้แตะ ไอคอน 3 จุด ที่มุมขวาบน
3. เลือก
ลบผู้ติดตามรายนี้ออก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่