การถูกใจ

ข้ามไปที่เนื้อหา

ถูกใจ ไม่ถูกใจ และไม่สนใจ
  •  การค้นหาวิดีโอที่คุณถูกใจ  •  การเปลี่ยนการตั้งค่าการถูกใจ

ถูกใจ ไม่ถูกใจ และไม่สนใจ


วิธีกดถูกใจวิดีโอ:

แตะ
หัวใจ ที่อยู่ตรงแผงควบคุมด้านขวาของวิดีโอ
หรือ
แตะสองครั้งบนวิดีโอ

หมายเหตุ: หัวใจจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงสำหรับวิดีโอที่ถูกใจแล้ว

วิธีเลิกถูกใจวิดีโอที่คุณถูกใจไปก่อนหน้า:

แตะ
หัวใจ อีกครั้งเพื่อเลิกถูกใจแล้วหัวใจจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีข