การถูกใจ

ข้ามไปที่เนื้อหา

ถูกใจ ไม่ถูกใจ และไม่สนใจ
  •  การค้นหาวิดีโอที่คุณถูกใจ  •  การเปลี่ยนการตั้งค่าการถูกใจ

ถูกใจ ไม่ถูกใจ และไม่สนใจ


วิธีกดถูกใจวิดีโอ:

แตะ
หัวใจ ที่อยู่ตรงแผงควบคุมด้านขวาของวิดีโอ
หรือ
แตะสองครั้งบนวิดีโอ

หมายเหตุ: หัวใจจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีแดงสำหรับวิดีโอที่ถูกใจแล้ว

วิธีเลิกถูกใจวิดีโอที่คุณถูกใจไปก่อนหน้า:

แตะ
หัวใจ อีกครั้งเพื่อเลิกถูกใจแล้วหัวใจจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีขาว

หมายเหตุ: หากคุณไม่ถูกใจวิดีโอ คุณสามารถกดค้างบนวิดีโอแล้วแตะ ไม่สนใจ แล้ววิดีโอที่คล้ายคลึงกันจะแสดงให้เห็นน้อยลง


การค้นหาวิดีโอที่คุณถูกใจ


วิธีค้นหาวิดีโอที่คุณถูกใจ:

1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ หัวใจ ที่อยู่ด้านขวาของแผงควบคุม


การเปลี่ยนการตั้งค่าการถูกใจ


การถูกใจวิดีโอจะถูกซ่อนตามค่าเริ่มต้นในตอนที่คุณสร้างบัญชี

วิธีซ่อนหรือแสดงวิดีโอที่คุณถูกใจ:

1. แตะ โปรไฟล์ ที่มุมขวาล่าง
2. แตะ ไอคอน 3 เส้น ที่มุมขวาบน
3. แตะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. ไปที่ ความเป็นส่วนตัว > ใครสามารถดูวิดีโอที่คุณถูกใจได้บ้าง
5. เลือก ทุกคน หรือ เฉพาะฉัน


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่