TikTok Now

ข้ามไปยังหัวข้อ


TikTok Now คืออะไร  •  เกี่ยวกับแอป TikTok Now  •  วิธีการสมัครหรือเข้าสู่ระบบแอป TikTok Now  •  วิธีการโพสต์ TikTok Now  •  จะดู TikTok Now ได้ที่ใด  •  วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับ TikTok Now ของคุณ  •  วิธีการลบ TikTok Now  •  วิธีการค้นหาเพื่อนเพิ่มเติมบน TikTok Now  •  วิธีการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน TikTok Now


TikTok Now คืออะไร


TikTok Now จะเชิญคุณและเพื่อน ๆ มาบันทึกสิ่งที่คุณกำลังทำในขณะนั้นโดยใช้กล้องหน้าและกล้องหลังของอุปกรณ์ของคุณ คุณจะได้รับการแจ้งรายวันในเวลาเดียวกันกับเพื่อนของคุณให้บันทึกวิดีโอความยาว 10 วินาทีหรือภาพนิ่งเพื่อแชร์กับเพื่อนของคุณ

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ TikTok Now:
•  TikTok Now ใช้งานได้ทั้งในแอป TikTok และแอป TikTok Now คุณอาจสามารถเข้าใช้ TikTok Now ภายใน TikTok, แอป TikTok Now หรืออาจสามารถใช้งานได้จากทั้งสองแอป
•  คุณสามารถดู TikTok Now ของวันนี้จากเพื่อนของคุณได้หลังจากที่คุณโพสต์ TikTok Now แล้ว
•  คุณสามารถดู TikTok Now ในอดีตของคุณได้ แต่คุณจะไม่สามารถดู TikTok Now จากวันก่อนหน้าของเพื่อนของคุณได้
•  คุณต้องมีอายุ 13 ปี (หรือ 14 ปีในเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย) จึงจะใช้ TikTok Now ได้
•  ผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจะมีเวลา 3 นาทีในการถ่าย TikTok Now 


เกี่ยวกับแอป TikTok Now


แอป TikTok Now เป็นแอปแยกต่างหากที่มีฟังก์ชั่นการทำงานของ TikTok Now หลักเหมือนกับในแอป TikTok โดยสามารถใช้เดี่ยว ๆ หรือใช้ร่วมกันกับแอป TikTok บัญชี TikTok จะเชื่อมโยงกับแอป TikTok Now เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบอยู่ตลอดและใช้งานระหว่างสองแอปได้ โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเดียวกันกับที่คุณให้ไว้เมื่อสร้างบัญชี โปรดทราบว่า คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอป TikTok เพื่อใช้งานแอป TikTok Now แต่คุณต้องสร้างบัญชี TikTok

คุณสามารถดาวน์โหลดแอป TikTok Now จาก App Store หรือ Google Play


วิธีการสมัครหรือเข้าสู่ระบบแอป TikTok Now


วิธีการสมัครหรือเข้าสู่ระบบแอป TikTok Now มีดังนี้:
1. ดาวน์โหลด TikTok Now จาก Google Play หรือ App Store
2. เปิดแอป
3. จากที่นี่:
   ༚  คุณสามารถสร้างบัญชี ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับทั้ง TikTok และ TikTok Now แตะ สมัคร ที่ด้านล่างของหน้าจอและทำตามคำแนะนำที่ระบุเพื่อสร้างบัญชี TikTok
   ༚  คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชี TikTok ที่มีอยู่ แตะปุ่ม เริ่มต้นเป็น หากคุณต้องการใช้บัญชีที่คุณกำลังเข้าสู่ระบบอยู่ หรือ บัญชี TikTok อื่น หากคุณต้องการเข้าสู่ระบบโดยใข้บัญชีอื่น 


วิธีการโพสต์ TikTok Now


วิธีการโพสต์ TikTok Now มีดังนี้
1. แตะการแจ้งเตือน TikTok Now รายวัน
   ༚  ในแอป TikTok ให้แตะการแจ้งที่แสดงขึ้นในฟีด Now
หมายเหตุ: ผู้ใช้บางรายอาจสามารถเข้าถึง Now จากแท็บเพื่อนได้
   ༚  ในแอป TikTok Now ให้แตะการแจ้งที่แสดงขึ้นในฟีดเพื่อน
2. ถ่ายภาพหรือวิดีโอ หากคุณใช้กล้องเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับแจ้งว่าต้องให้สิทธิ์เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน โปรดทราบว่ามีการใช้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง และคุณมีเวลา 3 นาทีในการถ่ายรูปภาพหรือวิดีโอ (หากอายุ 18 ปีขึ้นไป)
3. ตรวจสอบรูปภาพหรือวิดีโอ คุณสามารถเลือกที่จะลบหรือถ่ายใหม่ได้ ตัวจับเวลาจะดำเนินต่อไปในช่วงเวลานี้
4. แตะปุ่ม โพสต์
TikTok Now ของคุณจะปรากฏในฟีด Now ในแอป TikTok หรือฟีด เพื่อน ในแอป TikTok Now และเพื่อนของคุณจะได้รับแจ้ง

โปรดทราบว่า:
•  คุณยังคงสามารถโพสต์ TikTok Now หลังจากช่วงเวลา 3 นาที TikTok Now ที่โพสต์หลัง 3 นาทีจะถูกทำเครื่องหมายว่าล่าช้า
•  คุณสามารถปิดการแจ้งเตือน หากคุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน TikTok Now รายวัน


จะดู TikTok Now ได้ที่ใด


คุณสามารถดู TikTok Now ได้ในส่วนต่อไปนี้:

แอป TikTok
•  ฟีด Now: ผู้ที่โพสต์ TikTok Nows ซึ่งติดตามคุณและคุณติดตามกลับ และบัญชีที่แนะนำอื่น ๆ (มีอายุ 18 ปีขึ้นไป) จากชุมชน TikTok จะปรากฏที่นี่
หมายเหตุ: ผู้ใช้บางรายอาจสามารถเข้าถึง Now จากแท็บเพื่อนได้
•  ความทรงจำ: จะแสดง TikTok Now ในปัจจุบันและอดีตของคุณ เฉพาะคุณเท่านั้นที่จะดู TikTok Now ในอดีตของคุณได้

แอป TikTok Now
•  ฟีดเพื่อน: ผู้ที่โพสต์ TikTok Now ที่ติดตามคุณและคุณติดตามกลับ และบัญชีที่แนะนำอื่นจากชุมชน TikTok จะปรากฏที่นี่
•  ฟีดสำรวจ: ผู้สร้าง TikTok (อายุ 18 ขึ้นไป) ที่โพสต์ TikTok Now สาธารณะในภูมิภาคของคุณจะปรากฏที่นี่
•  ความทรงจำ: จะแสดง TikTok Now ปัจจุบันและในอดีตของคุณ เฉพาะคุณเท่านั้นที่จะดู TikTok Now ในอดีตของคุณได้
หมายเหตุ: คุณจะต้องโพสต์ TikTok Now ก่อนจึงจะสามารถดู TikTok Now ของผู้อื่นสำหรับวันนั้น ไม่เช่นนั้นจะปรากฏเป็นภาพเบลอ 


วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับ TikTok Now ของคุณ


วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับ TikTok Now ของคุณมีดังนี้:
1. บนหน้าจอ โพสต์ ให้แตะ เพื่อนสามารถดูได้
2. เลือกผู้ที่คุณต้องการอนุญาตให้ดู TikTok Now ของคุณได้ โปรดทราบว่า พวกเขาต้องโพสต์ TikTok Now สำหรับวันนั้นก่อนจึงจะสามารถดูของคุณได้ ไม่เช่นนั้นจะปรากฏเป็นภาพเบลอ
   ༚  เพื่อน: ผู้ที่ติดตามคุณและคุณติดตามกลับสามารถดู TikTok Now ของคุณได้
   ༚  ผู้ติดตาม (เฉพาะสำหรับบัญชีส่วนตัว): ผู้ที่ติดตามคุณสามารถดู TikTok Now ของคุณได้
   ༚  ทุกคน (เฉพาะสำหรับบัญชีสาธารณะ): ทุกคนในภูมิภาคของคุณสามารถดู TikTok Now ของคุณได้ โปรดทราบว่าผู้ที่ไม่ได้ติดตามคุณหรือคุณไม่ได้ติดตามกลับจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือโต้ตอบกับ TikTok Now ได้
หมายเหตุ: การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ใช้งานได้เฉพาะในแอป TikTok Now เท่านั้น เฉพาะเพื่อนของคุณเท่านั้นที่สามารถดู TikTok Now ในแอป TikTok 


วิธีการลบ TikTok Now


ในแอป TikTok:
1. แตะปุ่ม แชร์ ที่ด้านบนของ TikTok Now
2. แตะ ลบ
3. แตะ ลบ เพื่อยืนยัน
 
ในแอป TikTok Now:
1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านล่าง
2. ไปที่ TikTok Now ที่คุณต้องการลบ
3. แตะปุ่ม ตัวเลือกเพิ่มเติม ที่ด้านบนของ TikTok Now
4. แตะ ลบ


วิธีการค้นหาเพื่อนเพิ่มเติมบน TikTok Now


คุณอาจต้องการค้นหาเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายกันเพิ่ม และเชิญผู้อื่นมาเข้าร่วม TikTok ได้
โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณเลือกแชร์กับ TikTok เราอาจแสดงบัญชีที่แนะนำให้กับคุณ เนื่องจากบัญชีเป็นของผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์ของคุณ หรือผู้ที่เป็นเพื่อนกับคุณใน Facebook และคุณและบุคคลนั้นเลือกที่จะเปิดการตั้งค่า ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook นอกจากนี้ บัญชีที่ติดตามคุณอาจแสดงในฟีด Now ของคุณด้วย คุณสามารถเลือกติดตามพวกเขากลับเพื่อดู TikTok Now ของพวกเขาได้

วิธีการเชื่อมต่อกับเพื่อนในแอป TikTok มากขึ้น มีดังนี้:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
2. แตะปุ่ม เมนู ที่ด้านบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
5. เปิดหรือปิดการตั้งค่า เชื่อมโยงรายชื่อติดต่อ หรือ ซิงค์เพื่อนใน Facebook เพื่อเปลี่ยนวิธีการแนะนำบัญชีให้คุณ คุณยังสามารถลบผู้ติดต่อที่ซิงค์ไว้ก่อนหน้านี้ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ ค้นหาเพื่อน ที่อยู่ที่ด้านบนของโปรไฟล์, ฟีด Now และฟีดเพื่อน เพื่อค้นหาผู้ติดต่อในโทรศัพท์และเพื่อนใน Facebook รวมถึงเพื่อเชิญเพื่อนมาใช้ TikTok และติดตามบัญชีที่แนะนำ

วิธีการเชื่อมต่อกับเพื่อนในแอป TikTok Now มากขึ้น มีดังนี้:
1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านล่าง
2. แตะปุ่ม เมนู ที่ด้านบน
3. แตะ ความเป็นส่วนตัว แล้วแตะ ซิงค์รายชื่อติดต่อและเพื่อนใน Facebook
4. เปิดหรือปิดการตั้งค่า เชื่อมโยงรายชื่อติดต่อ หรือ ซิงค์เพื่อนใน Facebook เพื่อเปลี่ยนวิธีการแนะนำบัญชีให้คุณ
หรือ:
1. แตะปุ่ม เพิ่มเพื่อน ที่ด้านล่าง
2. เลือกวิธีการเชื่อมต่อกับเพื่อน 


วิธีการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน TikTok Now


ในแอป TikTok:
1. แตะ โปรไฟล์ ที่ด้านล่าง
2. แตะปุ่ม เมนู ที่ด้านบน
3. แตะ การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว
4. แตะ การแจ้งเตือนพุช
5. เปิดหรือปิดการตั้งค่า การแจ้งเตือนประจำวัน

ในแอป TikTok Now:
1. แตะรูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านล่าง
2. แตะปุ่ม เมนู ที่ด้านบน
3. แตะ การแจ้งเตือนพุช
4. เปิดหรือปิดการตั้งค่า การแจ้งเตือนประจำวัน


เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่