นโยบายสำหรับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน

นโยบายสำหรับบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานของ TikTok คืออะไร

เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้งาน TikTok อย่างสม่ำเสมอหลังจากที่สร้างบัญชีบนแพลตฟอร์มของเรา
หากไม่มีการใช้งานบัญชีเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 180 วันขึ้นไป ชื่อผู้ใช้งานอาจถูกรีเซ็ตเป็นชื่อผู้ใช้งานที่เป็นตัวเลขแบบสุ่ม นอกจากนี้ยังอาจมีการรีเซ็ตชื่อผู้ใช้งานเช่นกัน หากเราได้รับคำขอที่ถูกต้อง เช่น การแจ้งเตือนการละเมิดเครื่องหมายการค้า

TikTok กำหนดว่าเป็นการไม่ได้ใช้งานอย่างไร

เราจะพิจารณาว่าเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานก็ต่อเมื่อไม่มีการใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อเข้าถึง TikTok เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน บัญชีดังกล่าวจะไม่ปรากฏต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานหรือไม่ก็ตาม

ฉันสามารถขอชื่อผู้ใช้งานของ TikTok ที่บัญชีอื่นใช้งานอยู่ได้หรือไม่

ในกรณีส่วนใหญ่ เราไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งานใหม่ได้ เราแนะนำให้ใช้รูปแบบของชื่อผู้ใช้งานที่คุณต้องการโดยเพิ่มตัวเลขหรือขีดล่าง หรือใช้ตัวย่อ
หากคุณเชื่อว่าชื่อผู้ใช้งานละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ โปรดดูนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่