รายงานความคิดเห็น

วิธีรายงานความคิดเห็น:

1. กดค้างตรงความคิดเห็นที่คุณต้องการรายงาน
2. เลือก "รายงาน" แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ

วิธีการรายงานความคิดเห็นหลายรายการในคราวเดียว:

1. กดที่ความคิดเห็นค้างไว้หรือแตะไอคอนรูปดินสอที่มุมซ้ายบนเพื่อเปิดหน้าต่างตัวเลือก
2. แตะ จัดการความคิดเห็นหลายรายการ
3. เลือกความคิดเห็นได้สูงสุด 100 รายการ
4. แตะ เพิ่มเติม
5. แตะ รายงานความคิดเห็น

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่