รายงานความคิดเห็น

วิธีรายงานความคิดเห็น:

1. กดค้างตรงความคิดเห็นที่คุณต้องการรายงาน
2. เลือก "รายงาน" แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ