หลีกเลี่ยงการโจมตีจากข้อความหลอกลวงบน TikTok

ข้อความหลอกลวง ซึ่งบางครั้งเรียกว่าฟิชชิ่ง เป็นวิธีการทั่วไปที่ผู้โจมตีใช้เพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้บอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขประจำต