รายงานข้อความโดยตรง

วิธีรายงานข้อความโดยตรง:

1. ไปที่ "ข้อความโดยตรง"
2. แตะ ไอคอน 3 จุด ที่มุมขวาบน
3. เลือก "รายงาน" แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่