รายงานข้อความโดยตรง

วิธีรายงานข้อความโดยตรง:

1. ไปที่ "ข้อความโดยตรง"
2. แตะ ... เพื่อเปิดการตั้งค่าของคุณ
3. เลือก "รายงาน" แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ