รายงานวิดีโอ

หากคุณเห็นวิดีโอบน TikTok ที่คุณเชื่อว่าละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนของเรา โปรดรายงานให้เราทราบ

วิธีการรายงานวิดีโอในแอป TikTok ของคุณ:
1. ไปที่วิดีโอที่คุณต้องการรายงาน
2. กดที่วิดีโอค้างไว้
3. เลือก รายงาน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเราเพื่อรายงานเนื้อหาบน TikTok

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่