รายงานวิดีโอ

เราขอสนับสนุนให้ผู้ใช้รายงานเนื้อหาที่มีการละเมิดแนวทางปฏิบัติของชุมชนเพื่อให้ TikTok เป็นชุมชนที่สนุกสนาน เป็นมิตร และปลอดภัยกับทุกคนต่อไป ผู้ใช้งานสามารถรายงานเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนได้ทุกเมื่อภายในแอป

วิธีรายงานวิดีโอ:

1. ไปที่วิดีโอ
2. แตะ 
แชร์
3. เลือก รายงาน แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่