รายงานความคิดเห็นใน LIVE

วิธีรายงานความคิดเห็นใน LIVE:

1. ไปที่วิดีโอ LIVE
2. กดค้างตรงความคิดเห็นที่คุณต้องการรายงาน
3. เลือก "รายงาน" แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่