แนวทางปฏิบัติในการขอข้อมูลของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

แนวทางเหล่านี้ถือเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้บน TikTok TikTok Inc. ("TikTok" หรือ "บริษัท") อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เรียนรู้เพิ่มเติม

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่