รายงานผู้ใช้

วิธีรายงานผู้ใช้อื่น:

1. ไปที่โปรไฟล์ของผู้ใช้นั้น
2. แตะ  
...
3. เลือก รายงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่