เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา TikTok และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา TikTok คือเทคโนโลยีโดย TikTok ซึ่งมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เผยแพร่ นักพัฒนา และบุคคลอื่นๆ ให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีของ TikTok ได้ ปัจจุบันเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา TikTok จะประกอบไปด้วย 'ฝังวิดีโอ TikTok' และ 'แชร์ไปยัง SDK ของ TikTok'

“ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจของ TikTok (ข้อมูล)” คือข้อกำหนดหลักซึ่งมีผลกับการใช้งานเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา TikTok ข้อกำหนดเหล่านี้จะกำหนดเงื่อนไขหลักในการคุ้มครองข้อมูล โดยมีผลบังคับใช้กับทุกคนที่ใช้งานเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา TikTok เพื่อแชร์ข้อมูลกับ TikTok ข้อกำหนดเหล่านี้ยังอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของ TikTok ในการใช้ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมได้ผ่านเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา TikTok

กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวภายในประเทศ เช่น GDPR และ CCPA จะมีผลภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมของ "ข้อกำหนดเฉพาะตามแต่ละพื้นที่" (Jurisdiction-Specific Terms) ข้อกำหนดเหล่านี้ยังมีผลบังคับใช้เพิ่มเติมจากข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางธุรกิจของ TikTok (ข้อมูล) สำหรับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา TikTok ที่เกี่ยวข้อง หากมี นอกจากนี้ ข้อกำหนดเหล่านี้ยังอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกลุ่มต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น ไม่ว่า TikTok จะอยู่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลร่วม ผู้ควบคุมข้อมูลอิสระ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลผู้ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สมาคมการค้าเสรียุโรป หรือสหราชอาณาจักร และเมื่อ TikTok ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเก็บรวบรวมได้จากผู้ที่พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนีย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่