รายงานวิดีโอ LIVE

วิธีรายงานวิดีโอ LIVE:

1. ไปที่วิดีโอ LIVE
2. แตะ "แชร์"
3. เลือก "รายงาน" แล้วปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุ