Trạng thái hoạt động trên TikTok

Truy cập nhanh một mục:


Bạn có nhìn thấy khi một ai đó đang hoạt động trên TikTok không?  •  Cách xem trạng thái hoạt động của người khác trên TikTok  •  Cách bật hoặc tắt Trạng thái hoạt động trên TikTok


Bạn có nhìn thấy khi một ai đó đang hoạt động trên TikTok không?


Đối với những người dùng mà bạn follow và họ cũng follow lại bạn, bạn có thể nhìn thấy họ đang hoạt động hoặc biết được thời điểm họ hoạt động gần nhất trên TikTok nếu cả bạn và họ đều bật Trạng thái hoạt động. Điều này cũng có nghĩa là những follower mà bạn cũng follow lại họ sẽ nhìn thấy bạn đang hoạt động hoặc biết được thời điểm bạn hoạt động gần nhất trên TikTok. Nếu chỉ một trong hai người bật cài đặt này, cả hai bạn sẽ đều không nhìn thấy trạng thái hoạt động của nhau.

Lưu ý: Bạn phải đủ 18 tuổi trở lên thì mới có quyền sử dụng tính năng này.


Cách xem Trạng thái hoạt động của người khác trên TikTok


Bạn có thể biết được follower mà bạn cũng follow lại họ đang hoạt động hoặc biết được thời điểm họ hoạt động gần nhất tại một số khu vực trên TikTok:

Trạng thái đang hoạt động
•  Khi người dùng đang trực tuyến trên TikTok, sẽ có một dấu chấm màu xanh lá cây xuất hiện trên ảnh hồ sơ của họ.
•  Xin lưu ý rằng dấu chấm màu xanh lá cây này vẫn có thể xuất hiện một thời gian sau khi người đó ngừng sử dụng TikTok.
•  Bạn sẽ nhìn thấy trạng thái đang hoạt động này trong Hộp thư, chuỗi tin nhắn, Hồ sơ của follower mà bạn cũng follow lại họ và danh sách người dùng khi bạn chọn một người để gắn thẻ trong bình luận hoặc chia sẻ một video TikTok.

Trạng thái hoạt động gần nhất
•  Khi người dùng hiện đang không hoạt động trên TikTok, hệ thống sẽ hiển thị một dấu thời gian tương đối để thể hiện thời điểm gần nhất họ hoạt động. 
•  Bạn sẽ nhìn thấy trạng thái hoạt động gần nhất này trong Hộp thư và chuỗi tin nhắn.
Lưu ý: TikTok hiển thị trạng thái hoạt động cho tối đa 2 ngày. Nếu lần hoạt động gần nhất của người dùng là hơn 2 ngày trước, TikTok sẽ không hiển thị trạng thái nào.


Cách bật hoặc tắt Trạng thái hoạt động


Bạn có thể bật hoặc tắt trạng thái hoạt động trong cài đặt quyền riêng tư bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng khi bạn tắt Trạng thái hoạt động, cả bạn và những follower mà bạn cũng follow lại họ sẽ không thể nhìn thấy trạng thái hoạt động của nhau, ngay cả khi người đó bật tính năng này.

Cách bật hoặc tắt Trạng thái hoạt động:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư, rồi nhấn vào Quyền riêng tư.
4. Bật hoặc tắt cài đặt Trạng thái hoạt động. Theo mặc định, hệ thống sẽ tắt cài đặt này.


Trang này có hữu ích không?