Lịch sử xem hồ sơ TikTok

Bạn có thể bật Lịch sử xem hồ sơ trong phần cài đặt để biết những tài khoản nào trên TikTok đã xem hồ sơ của bạn. Chỉ những tài khoản cũng bật tính năng này và đã xem hồ sơ của bạn trong 30 ngày qua mới xuất hiện trong lịch sử xem hồ sơ của bạn. Nếu bạn truy cập trang hồ sơ của tài khoản khác và họ cũng đã bật cài đặt này, họ sẽ có thể biết rằng bạn đã truy cập hồ sơ của họ.

Lưu ý: Bạn phải đủ 16 tuổi trở lên và có ít hơn 5,000 follower thì mới có quyền sử dụng tính năng này.


Cách bật hoặc tắt Lịch sử xem hồ sơ


Bạn có thể bật hoặc tắt Lịch sử xem hồ sơ trong phần cài đặt quyền riêng tư hoặc trên trang Lượt xem hồ sơ. Nếu bạn tắt lịch sử xem hồ sơ, bạn sẽ không thể xem những ai đã xem hồ sơ của bạn và người khác cũng không thể biết rằng bạn đã xem hồ sơ của họ.

Cách bật hoặc tắt Lịch sử xem hồ sơ trong phần cài đặt:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, rồi nhấn vào Lượt xem hồ sơ.
5. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh mục Lịch sử xem hồ sơ để bật hoặc tắt cài đặt này. Xin lưu ý rằng cài đặt này được tắt theo mặc định.

Cách bật hoặc tắt Lịch sử xem hồ sơ từ trang Lượt xem hồ sơ:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hộp thư ở phía dưới.
2. Nhấn vào thông báo cho biết ai đó đã xem hồ sơ của bạn.
3. Trên trang Lượt xem hồ sơ, nhấn vào biểu tượng Cài đặt ở phía trên bên phải.
4. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh mục Lịch sử xem hồ sơ để bật hoặc tắt cài đặt này.
Trang này có hữu ích không?