Khả năng hiển thị của video

Trên TikTok, bạn có thể áp dụng nhiều cài đặt quyền riêng tư khác nhau cho từng video mà bạn chia sẻ, ngay cả khi bạn đặt tài khoản của mình là Công khai. Nếu đổi ý, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt của mình về sau.


Chọn những ai có thể xem video của bạn


Trước khi bạn đăng video:
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Những ai có thể xem video này.
3. Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Đối với một video hiện có:
1. Đi đến video mà bạn muốn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy các video trên hồ sơ của mình.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt quyền riêng tư ở phía dưới.
4. Nhấn vào Những ai có thể xem video này.
5. Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Bài viết này có hữu ích không?