Quyền riêng tư của video

Trên TikTok, bạn có thể áp dụng nhiều cài đặt quyền riêng tư khác nhau cho từng video mà bạn chia sẻ, ngay cả khi bạn đặt tài khoản của mình là công khai. Bạn có thể lựa chọn cung cấp video TikTok của mình cho tất cả mọi người, chỉ giới hạn video cho bạn bè hoặc follower hoặc đặt video ở chế độ riêng tư để chỉ mình bạn mới có thể xem video đó. Nếu đổi ý, bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt của mình về sau.


Lưu ý: Tất cả các video đều phải tuân thủ Hướng dẫn cộng đồng của chúng tôi. Khi chúng tôi phát hiện những nội dung vi phạm các chính sách này, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó khỏi nền tảng của mình.


Chọn những ai có thể xem video của bạn


Cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên bài đăng mới:
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, nhấn vào Những ai có thể xem video này.
3. Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Cách thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên video bạn đã đăng:
1. Truy cập video bạn muốn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy các video của mình trong Hồ sơ.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở góc bên cạnh.
3. Nhấn vào Cài đặt quyền riêng tư ở phía dưới.
4. Nhấn vào Những ai có thể xem video này.
5. Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Lưu ý: Số lượt xem trên video của bạn phản ánh tất cả lượt xem tính đến hiện tại, số lượt xem này không được thiết lập lại sau khi bạn cập nhật cài đặt quyền riêng tư.


Trang này có hữu ích không?