Thời gian sử dụng màn hình

Truy cập nhanh một mục


Thời gian sử dụng màn hình hằng ngày là gì?Cách đặt lại mật mã thời gian sử dụng màn hình hằng ngàyGiới thiệu về nghỉ giải lao sau thời gian sử dụng màn hìnhGiới thiệu về cập nhật thời gian sử dụng màn hình hằng tuầnGiới thiệu về bảng thông tin thời gian sử dụng màn hình


Thời gian sử dụng màn hình hằng ngày là gì?


Thời gian sử dụng màn hình hằng ngày là cài đặt quản lý thời gian sử dụng màn hình cho phép bạn quản lý việc sử dụng ứng dụng. Cài đặt này cho phép bạn thiết lập giới hạn thời gian sử dụng màn hình hằng ngày để bạn nhận được thông báo khi thời gian bạn sử dụng TikTok đạt đến giới hạn đó. Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt này bất kỳ lúc nào.

Cách quản lý thời gian sử dụng màn hình hằng ngày:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Thời gian sử dụng màn hình, rồi nhấn vào Thời gian sử dụng hằng ngày.
5. Làm theo các bước trong ứng dụng để đặt thời gian hằng ngày và bật hoặc tắt cài đặt này. Bạn phải đặt mật mã để quản lý thời gian sử dụng màn hình hằng ngày. Nếu đạt giới hạn thời gian, bạn phải nhập mật mã này để tiếp tục dùng ứng dụng.
Thời gian sử dụng màn hình hằng ngày cũng có trong mục Gia đình thông minh.


Cách đặt lại mật mã thời gian sử dụng màn hình hằng ngày


Bạn phải nhập mật mã để bật hoặc tắt thời gian sử dụng màn hình hằng ngày. Nếu quên mật mã, bạn có thể đặt lại.

Cách đặt lại mật mã thời gian sử dụng màn hình hằng ngày:
1. Trên lời nhắc nhập mật mã, nhấn vào Quên mật mã?
2. Chọn Số điện thoại hoặc địa chỉ email để xác minh tài khoản của bạn và đặt lại mật mã.
3. Nhập mã xác minh đã được gửi đến thiết bị hoặc email của bạn.
4. Nhập mật mã mới, rồi nhấn vào Tiếp.
5. Xác nhận mật mã mới rồi nhấn vào Thiết lập.


Giới thiệu về nghỉ giải lao sau thời gian sử dụng màn hình


Bạn có thể lên lịch nghỉ giải lao sau thời gian sử dụng màn hình để nhận lời nhắc nghỉ giải lao từ ứng dụng sau một thời gian sử dụng màn hình liên tục. Bạn có thể bật hoặc tắt lời nhắc này bất kỳ lúc nào.

Cách quản lý việc nghỉ giải lao sau thời gian sử dụng màn hình:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Thời gian sử dụng màn hình, rồi nhấn vào Nghỉ giải lao sau thời gian sử dụng màn hình.
5. Làm theo các bước trong ứng dụng để lên lịch nghỉ giải lao sau thời gian sử dụng màn hình hoặc tắt cài đặt này. Nếu bạn đạt giới hạn thời gian, ứng dụng sẽ thông báo để bạn cân nhắc nghỉ giải lao. Từ đây, bạn có thể:
༚ Nhấn vào OK để bỏ qua thông báo. Bạn sẽ không nhận được lời nhắc nữa cho đến lần truy cập ứng dụng tiếp theo.
༚ Nhấn vào Báo lại để khởi động lại bộ hẹn giờ và nhắc nhở lại cho bạn sau 10 phút.
༚ Nhấn vào Chỉnh sửa lời nhắc để thay đổi lịch nghỉ giải lao sau thời gian sử dụng màn hình hoặc tắt cài đặt này.


Giới thiệu về cập nhật thời gian sử dụng màn hình hằng tuần


Bạn có thể thiết lập Hộp thư và thông báo đẩy hằng tuần để luôn cập nhật thời gian sử dụng màn hình. Bạn sẽ nhận được thông báo về thời gian bạn đã dành cho TikTok trong tuần vừa qua, cùng kết quả so sánh với tuần trước đó.

Cách quản lý cập nhật thời gian sử dụng màn hình hằng tuần:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư, rồi nhấn vào Thời gian sử dụng màn hình.
4. Bật hoặc tắt cài đặt Cập nhật thời gian sử dụng hằng tuần.

Nếu bạn muốn từ chối nhận thông báo đẩy và chỉ nhận thông báo trong Hộp thư:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư, rồi nhấn vào Thông báo đẩy.
4. Tắt cài đặt Cập nhật thời gian sử dụng hằng tuần.


Giới thiệu về bảng thông tin thời gian sử dụng màn hình


Bạn có thể sử dụng bảng thông tin để xem tóm tắt về thời gian bạn đã dành cho TikTok.

Cách xem tóm tắt thời gian sử dụng màn hình trên TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư, rồi nhấn vào Thời gian sử dụng màn hình.
4. Bạn sẽ thấy một bảng thông tin trình bày thời gian sử dụng màn hình hằng tuần của bạn. Từ đây:
༚ Xem tổng Thời gian đã sử dụng TikTok mỗi ngày trong tuần hiện tại. Dữ liệu này bao gồm thời gian sử dụng trên tất cả các thiết bị.
༚ Nhấn vào Đã mở ứng dụng để xem số lần bạn đã mở ứng dụng mỗi ngày trong tuần hiện tại.
༚ Sử dụng bộ lọc ngày để chuyển sang một tuần khác. Bạn chỉ có thể lựa chọn từ 3 tuần trước đó.

Lưu ý: Những tính năng này chỉ khả dụng trên ứng dụng TikTok chứ không khả dụng trên các trình duyệt web cho máy tính hay thiết bị di động.


Trang này có hữu ích không?