Tìm hiểu về quảng cáo này

Tại TikTok, chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng một môi trường đáng tin cậy để mọi người có giây phút giải trí và tự thể hiện bản thân theo cách sáng tạo. Chúng tôi cam kết luôn minh bạch về thông tin mà chúng tôi thu thập, cũng như cách sử dụng thông tin này để tạo dựng lòng tin với cộng đồng, trong đó có cả dữ liệu chúng tôi thu thập và sử dụng vì mục đích quảng cáo. Chúng tôi cố gắng trình bày hoạt động quảng cáo của mình một cách đơn giản và dễ hiểu qua phần "Tìm hiểu về quảng cáo này".

Cách tìm tính năng Tìm hiểu về quảng cáo này:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn và giữ hoặc đơn giản là nhấn vào Chia sẻ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào Tìm hiểu về quảng cáo này.

Để biết thêm thông tin về cách TikTok phân phối quảng cáo, bạn có thể xem Hướng dẫn về tính minh bạch trong quảng cáo của chúng tôi.


Trang này có hữu ích không?