Email và số điện thoại của bạn được sử dụng như thế nào trên TikTok

Truy cập nhanh một mục


TikTok sử dụng số điện thoại của bạn như thế nàoTikTok sử dụng email của bạn như thế nàoCách thiết lập xác minh 2 bướcCách kiểm soát việc TikTok có thể đề xuất tài khoản của bạn cho những người khác bằng cách sử dụng danh bạ điện thoại của bạnCách kiểm soát việc TikTok có thể đề xuất các tài khoản khác cho bạn bằng cách sử dụng danh bạ điện thoại của bạn


TikTok sử dụng số điện thoại của bạn như thế nào


Khi thêm số điện thoại vào tài khoản, bạn có thể cải thiện trải nghiệm sử dụng TikTok của bản thân.

Chúng tôi có thể sử dụng số điện thoại di động của bạn để:
• Giúp bạn đăng nhập vào tài khoản TikTok của mình. Nếu bạn quên tên người dùng, email hoặc phương thức đăng nhập khác mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào TikTok, bạn có thể tìm kiếm tất cả các phương thức đăng nhập của mình bằng cách nhập số điện thoại di động liên kết với tài khoản của bạn trên màn hình khôi phục tài khoản. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn cũng có thể sử dụng số điện thoại di động của mình để đặt lại mật khẩu.
• Tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn qua xác minh hai bước.
Đề xuất tài khoản của bạn cho những người bạn có thể biết.
• Tự động điền thông tin của bạn trong biểu mẫu cần hoàn thành.
• Cải thiện trải nghiệm quảng cáo cho bạn và những người khác. Chúng tôi có thể so khớp thông tin liên hệ của bạn với thông tin chúng tôi nhận được từ các Đối tác Quảng cáo, Đo lường và Dữ liệu, chẳng hạn như khi bạn mua hàng sau khi xem quảng cáo trên TikTok. Điều này giúp chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo cá nhân hóa dựa trên hoạt động bên ngoài TikTok, tùy theo cài đặt của bạn, đồng thời cải thiện dịch vụ quảng cáo của chúng tôi cho tất cả mọi người trong Cộng đồng TikTok. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo và dữ liệu của bạn trong Trung tâm an toàn TikTok.

Xin lưu ý rằng:
• Số điện thoại di động này không hiển thị trên hồ sơ TikTok của bạn. Bạn có thể thay đổi hoặc xóa số điện thoại của mình bất kỳ lúc nào khi bạn đã cung cấp một phương pháp thay thế để đăng nhập vào tài khoản của mình.
• Bạn có thể quản lý cách chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn cho những người khác, đồng bộ danh bạ, cùng nhiều thao tác khác trong cài đặt Quyền riêng tư.
• Chúng tôi không bán thông tin cá nhân, bao gồm cả số điện thoại di động của bạn, cho bất kỳ ai. Hãy tìm hiểu thêm về cách thức TikTok sử dụng số điện thoại của bạn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.


TikTok sử dụng email của bạn như thế nào


Khi thêm email vào tài khoản, bạn có thể cải thiện trải nghiệm sử dụng TikTok của bản thân.

Chúng tôi có thể sử dụng email của bạn để:
• Giúp bạn đăng nhập. Nếu bạn quên tên người dùng, số điện thoại hoặc phương thức đăng nhập khác mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào TikTok, bạn có thể tìm kiếm tất cả các phương thức đăng nhập của mình bằng cách nhập email liên kết với tài khoản của bạn trên trang khôi phục tài khoản. Nếu bạn quên mật khẩu, bạn cũng có thể sử dụng email của mình để đặt lại mật khẩu.
• Tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn qua xác minh hai bước
• Cải thiện trải nghiệm quảng cáo cho bạn và những người khác. Chúng tôi có thể so khớp thông tin liên hệ của bạn với thông tin chúng tôi nhận được từ các Đối tác Quảng cáo, Đo lường và Dữ liệu, chẳng hạn như khi bạn mua hàng sau khi xem quảng cáo trên TikTok. Điều này giúp chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo cá nhân hóa dựa trên hoạt động bên ngoài TikTok, tùy theo cài đặt của bạn, đồng thời cải thiện dịch vụ quảng cáo của chúng tôi cho tất cả mọi người trong Cộng đồng TikTok. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo và dữ liệu của bạn trong Trung tâm an toàn TikTok.
• Gửi cho bạn nội dung thịnh hành, bản tin, khuyến mại, đề xuất và thông tin cập nhật tài khoản.
• Gửi cho bạn thông tin cập nhật về đơn hàng, thông tin cập nhật về kho vận và trạng thái hoàn tiền nếu TikTok Shop hoạt động ở quốc gia của bạn.

Xin lưu ý rằng:
• Địa chỉ email này không hiển thị trên hồ sơ TikTok của bạn. Bạn có thể thay đổi hoặc xóa email của mình bất kỳ lúc nào khi bạn đã cung cấp một phương pháp thay thế để đăng nhập vào tài khoản của mình.
• Chúng tôi có thể nhận được email của bạn nếu bạn chọn đồng bộ bạn bè trên Facebook.
• Chúng tôi không bán thông tin cá nhân, bao gồm cả email của bạn, cho bất kỳ ai. Hãy tìm hiểu thêm về cách thức TikTok sử dụng email của bạn trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.


Cách thiết lập xác minh 2 bước


Bạn có thể thiết lập xác minh 2 bước (2SV) bằng số điện thoại của mình. Bạn nên bật xác minh 2 bước để tăng cường bảo vệ tài khoản của mình. Đây là tính năng bảo mật tài khoản phổ biến, có khả năng tăng cường lớp bảo mật bổ sung để giúp chúng tôi xác minh bạn nếu bạn đăng nhập từ một thiết bị lạ, chưa được nhận dạng. Xác minh 2 bước còn tăng cường lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn đề phòng trường hợp mật khẩu bị xâm phạm. Nhiều người chỉ sử dụng một lớp bảo mật (mật khẩu) để bảo vệ tài khoản của họ, nhưng với xác minh 2 bước, nếu ai đó lấy được mật khẩu của bạn, người đó vẫn cần có quyền truy cập vào số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn nếu muốn đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Cách bật xác minh 2 bước:
1. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã tải về phiên bản mới nhất của TikTok.
2. Nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới.
3. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
4. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
5. Nhấn vào Bảo mật và đăng nhập.
6. Nhấn vào xác minh 2 bước và chọn ít nhất hai phương thức xác minh. Bạn nên dùng SMS* và email.
7. Nhấn vào Bật để xác nhận.
8. Nếu trước đây bạn chưa từng nhập thông tin liên hệ cá nhân, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập địa chỉ email và số điện thoại.
9. Nhấn vào Gửi mã ở màn hình tiếp theo, rồi nhập mã xác minh đã được gửi cho bạn qua SMS và email. Trong lần đăng nhập tiếp theo, hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến điện thoại hoặc email của bạn. Hãy nhập mã này vào lời nhắc xác minh 2 bước trên màn hình để xác nhận danh tính của bạn.
*Có thể áp dụng phí SMS tiêu chuẩn.


Cách kiểm soát việc TikTok có thể đề xuất tài khoản của bạn cho những người trong danh bạ điện thoại của bạn


TikTok có thể đề xuất tài khoản của bạn cho những người khác nếu:
• Bạn đã thêm số điện thoại của mình vào tài khoản TikTok.
• Bạn đã bật cài đặt Danh bạ trong cài đặt quyền riêng tư Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác.
• Người được chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn đã chọn đồng bộ danh bạ điện thoại của họ lên TikTok và số điện thoại của bạn thuộc danh bạ của họ.
Hãy tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng số điện thoại để đề xuất tài khoản của bạn cho những người khác.

Cách xem và thay đổi cài đặt Danh bạ của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác.
5. Bật hoặc tắt cài đặt Danh bạ.


Cách kiểm soát việc TikTok có thể đề xuất các tài khoản khác cho bạn bằng cách sử dụng danh bạ điện thoại của bạn


Chúng tôi có thể giúp bạn tìm và follow những người mà bạn có thể biết nếu bạn đã thêm số điện thoại của mình và đồng bộ danh bạ điện thoại. Bạn có thể ngừng đồng bộ bất kỳ lúc nào và xóa mọi dữ liệu đã đồng bộ trước đó khỏi TikTok.

Cách xem và thay đổi cài đặt Đồng bộ danh bạ:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
5. Bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ danh bạ. Bạn cũng có thể xóa các dữ liệu đã đồng bộ trước đó.


Trang này có hữu ích không?