Số điện thoại của bạn được sử dụng trên TikTok như thế nào

Truy cập nhanh một mụcĐặt lại mật khẩu của bạn  •  Tăng cường bảo mật tài khoản bằng xác minh 2 bước  •  Tìm và kết nối với bạn bè trên TikTok
Khi thêm số điện thoại vào tài khoản, bạn có thể cải thiện trải nghiệm sử dụng TikTok của bản thân.
Bạn có thể dùng số điện thoại để:
•  Đặt lại mật khẩu của bạn
•  Tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn qua xác minh 2 bước
•  Kết nối thêm nhiều bạn bè bằng cách đề xuất tài khoản của bạn cho những người liên hệ khác
•  Đem đến cho bạn trải nghiệm quảng cáo cá nhân hóa hơn. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo và dữ liệu của bạn trong Trung tâm an toàn TikTok.


Đặt lại mật khẩu


Nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản, bạn có thể dùng số điện thoại đó để khôi phục tài khoản và đặt lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu đó.

Cách đặt lại mật khẩu bằng số điện thoại của bạn:
1. Trên trang đăng nhập TikTok, hãy nhấn vào Sử dụng số điện thoại / email / TikTok ID.
2. Nhấn vào Email / TikTok ID.
3. Nhấn vào Quên mật khẩu?, rồi nhấn vào Số điện thoại và nhập số điện thoại vào tài khoản của bạn.
4. Nhập mã xác minh mà TikTok đã gửi đến số điện thoại của bạn.
5. Tạo mật khẩu mới để đăng nhập.


Tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn qua phương thức xác minh 2 bước

Bạn có thể thiết lập xác minh 2 bước (2SV) bằng số điện thoại của mình. Bạn nên bật xác minh 2 bước để tăng cường bảo vệ tài khoản của mình. Đây là tính năng bảo mật tài khoản phổ biến, có khả năng tăng cường lớp bảo mật bổ sung để giúp chúng tôi xác minh bạn nếu bạn đăng nhập từ một thiết bị lạ, chưa được nhận dạng.
Ngoài ra, xác minh 2 bước còn tăng cường lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn đề phòng trường hợp mật khẩu bị xâm phạm. Nhiều người chỉ sử dụng một lớp bảo mật (mật khẩu) để bảo vệ tài khoản của mình. Tuy nhiên, với xác minh 2 bước, nếu ai đó lấy được mật khẩu của bạn, người đó vẫn cần có quyền truy cập số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn nếu muốn đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Cách bật xác minh 2 bước:
1. Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đã tải về phiên bản mới nhất của TikTok.
2. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
3. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
4. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
5. Nhấn vào Bảo mật và đăng nhập.
6. Nhấn vào xác minh 2 bước và chọn ít nhất hai phương thức xác minh. Bạn nên dùng SMS* và email.
7. Nhấn vào Bật để xác nhận.
8. Nếu trước đây bạn chưa từng nhập thông tin liên hệ cá nhân, hệ thống sẽ nhắc bạn nhập địa chỉ email và số điện thoại.
9. Nhấn vào Gửi mã ở màn hình tiếp theo, rồi nhập mã xác minh đã được gửi cho bạn qua SMS và email.
Trong lần đăng nhập tiếp theo, hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến điện thoại hoặc email của bạn. Hãy nhập mã này vào lời nhắc xác minh 2 bước trên màn hình để xác nhận danh tính của bạn.
*Phí SMS tiêu chuẩn có thể được áp dụng.


Tìm và kết nối với bạn bè trên TikTok


Khi bạn thêm số điện thoại vào tài khoản, chúng tôi có thể kết nối bạn với bạn bè của mình trên TikTok.

Có 2 cách để kết nối bạn với người khác:
•  Đề xuất tài khoản của bạn cho bạn bè trong danh sách người liên hệ
•  Đề xuất tài khoản bạn nên follow

Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác bằng danh bạ
Khi bạn bật cài đặt Danh bạ trong cài đặt quyền riêng tư Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho những người khác trên TikTok nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản TikTok của mình và người mà chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn đã chọn đồng bộ hóa danh bạ điện thoại của họ với TikTok và số điện thoại của bạn nằm trong danh bạ của họ. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng số điện thoại để đề xuất tài khoản của bạn.

Cách xem và thay đổi cài đặt Danh bạ:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác.
5. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh mục Danh bạ để bật hoặc tắt cài đặt này.

Những tài khoản mà chúng tôi đề xuất cho bạn bằng danh bạ điện thoại của bạn
Chúng tôi cũng có thể giúp bạn tìm và follow những người mà bạn có thể biết nếu bạn đã thêm số điện thoại của mình và đồng bộ hóa danh bạ điện thoại. Bạn có thể ngừng đồng bộ bất kỳ lúc nào và xóa mọi dữ liệu đã đồng bộ trước đó khỏi TikTok.

Cách xem và thay đổi cài đặt Đồng bộ danh bạ:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
5. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh mục Đồng bộ danh bạ để bật hoặc tắt cài đặt này. Bạn cũng có thể xóa các dữ liệu đã đồng bộ trước đó.


Bài viết này có hữu ích không?