Tài khoản được đề xuất

Truy cập nhanh một mục:


Những tài khoản mà chúng tôi đề xuất cho bạn  •  Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác  •  Cách bật hoặc tắt cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác  •  Cách bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên FacebookNhằm hỗ trợ bạn tìm và follow những người mà bạn có thể biết trên TikTok, chúng tôi có thể đề xuất tài khoản cho bạn, bằng những cách như hiển thị cho bạn video của họ và tính năng Tìm bạn bè trên hồ sơ của bạn. Chúng tôi cũng có thể đề xuất tài khoản của bạn với những người khác trên TikTok để họ có thể follow bạn.


Những tài khoản mà chúng tôi đề xuất cho bạn


Tùy vào thông tin mà bạn chọn chia sẻ với TikTok, chúng tôi có thể hiển thị tài khoản được đề xuất cho bạn vì tài khoản đó thuộc về:
•  Người có số điện thoại trong danh bạ điện thoại của bạn và bạn đã chọn đồng bộ hóa danh bạ điện thoại của mình trong cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
•  Người mà bạn kết bạn trên Facebook, đồng thời, bạn và người đó đã chọn đồng bộ hóa danh sách bạn bè trên Facebook trong cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
•  Người mà bạn có kết nối chung trên TikTok. Bạn có thể có kết nối chung với ai đó vì bạn và người đó follow cùng một tài khoản, bạn follow các tài khoản đã follow người đó hoặc người đó follow các tài khoản mà bạn cũng follow và các tài khoản đó follow lại bạn.
•  Người follow bạn trên TikTok.

Bạn có thể bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook trong mục Cài đặt quyền riêng tư.


Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác


TikTok có thể đề xuất tài khoản của bạn với những người khác trên TikTok. Bạn có thể kiểm soát cách thức tài khoản của bạn được đề xuất với những người khác trong phần Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác thuộc mục Cài đặt quyền riêng tư. Điều này cho phép bạn kiểm soát việc chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn với:
•  Những người trong danh bạ
   ༚  Bạn bè trên Facebook
   ༚  Những người có kết nối chung
   ༚  Những người đã mở liên kết hoặc gửi liên kết cho bạn

Bạn có thể bật hoặc tắt những cài đặt này bất kỳ lúc nào trong mục Cài đặt quyền riêng tư.

Xin lưu ý:
•  Ngay cả khi tất cả các cài đặt này bị tắt, tài khoản của bạn vẫn có thể được đề xuất cho những người mà bạn follow trên TikTok.
• Nếu tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư và các cài đặt này được bật, chúng tôi sẽ đề xuất những người khác follow tài khoản của bạn, nhưng chỉ những người mà bạn chấp thuận mới có thể follow bạn và xem video của bạn.

Danh bạ
Khi bạn bật cài đặt Danh bạ trong mục Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho người khác trên TikTok nếu bạn đã thêm số điện thoại vào tài khoản TikTok của mình và người mà chúng tôi đề xuất tài khoản của bạn đã chọn đồng bộ hóa danh bạ điện thoại của họ với TikTok và số điện thoại của bạn nằm trong danh bạ của họ. Lưu ý: Bạn không cần phải đồng bộ hóa danh bạ của mình.

Bạn bè Facebook
Khi bạn bật cài đặt Bạn bè trên Facebook trong mục Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho người dùng trên TikTok là bạn bè trên Facebook của bạn, nếu cả hai bạn đã chọn đồng bộ danh sách bạn bè trên Facebook của mình với TikTok.

Những người có Kết nối chung
Khi bạn bật cài đặt Những người có Kết nối chung trong mục Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản của bạn có thể được đề xuất cho người dùng trên TikTok có kết nối chung với bạn.

Bạn và người khác có thể có kết nối chung trên TikTok nếu:
•  Cả hai bạn đều follow những tài khoản giống nhau.
•  Bạn follow những tài khoản đang follow người đó.
•  Người đó follow những tài khoản mà bạn follow và những tài khoản này cũng follow lại bạn.

Những người mở hoặc gửi liên kết cho bạn
Khi bạn bật cài đặt Những người mở hoặc gửi liên kết cho bạn trong mục Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác, tài khoản TikTok của bạn có thể được đề xuất cho những người dùng trên TikTok đã gửi liên kết cho bạn hoặc đã mở liên kết đến một video trên TikTok mà bạn đã gửi. Đây có thể là những liên kết được chia sẻ bên ngoài nền tảng TikTok (ví dụ: bằng tin nhắn văn bản hoặc nền tảng của bên thứ ba).


Cách bật hoặc tắt cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác


Bạn có thể xem xét và thay đổi cài đặt Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác để kiểm soát khả năng tài khoản của bạn được đề xuất với Những người trong danh bạ, Bạn bè trên Facebook, Những người có kết nối chung, Những người mở hoặc gửi liên kết cho bạn.
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đề xuất tài khoản của bạn với những người khác.
5. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh cài đặt mà bạn muốn thay đổi.


Cách bật hoặc tắt cài đặt Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook


Trong cài đặt quyền riêng tư, bạn có thể cho phép TikTok đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook của bạn. Bạn cũng có thể ngừng đồng bộ bất kỳ lúc nào và xóa mọi dữ liệu đã đồng bộ trước đó khỏi TikTok.
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Đồng bộ danh bạ và bạn bè trên Facebook.
5. Nhấn vào biểu tượng khóa chuyển ở bên cạnh mục Đồng bộ danh bạ hoặc Đồng bộ bạn bè trên Facebook để bật hoặc tắt các cài đặt này. Bạn cũng có thể xóa các dữ liệu đã đồng bộ trước đó.


Bài viết này có hữu ích không?