Chế độ tối

Nếu đang xem TikTok trong môi trường ánh sáng yếu, bạn có thể sẽ cần tối ưu hóa cách hiển thị. Khi bạn bật chế độ tối, ứng dụng sẽ có nền tối và văn bản sẽ có màu sáng. Chế độ tối không làm thay đổi cách video hiển thị trên TikTok.

Lưu ý: Chế độ tối chỉ có trên thiết bị iOS và trên máy tính.Chế độ tối trong ứng dụng TikTok


Cách bật hoặc tắt chế độ tối:
1. Trên ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới cùng.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Hiển thị.
5. Chọn Tối để bật chế độ tối hoặc Sáng để tắt chế độ tối.

Bạn cũng có thể chọn để khớp cài đặt hiển thị của thiết bị với ứng dụng TikTok. Cài đặt Hiển thị trên ứng dụng TikTok sẽ tự động thay đổi cho khớp với cài đặt của thiết bị.

Để bật hoặc tắt tính năng khớp cài đặt thiết bị cho chế độ tối:
1. Trên ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía dưới cùng.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên để vào phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Hiển thị.
5. Bật hoặc tắt Sử dụng cài đặt thiết bị.Chế độ tối cho TikTok trên máy tính


Đối với TikTok trên máy tính, bạn có thể bật chế độ tối trong những khu vực sau đây:
•  Bảng tin Dành cho bạn
•  Bảng tin Đang follow
•  Kết quả tìm kiếm
•  Hồ sơ
•  Kết quả hashtag
•  Trang âm thanh
•  Trang video

Để bật hoặc tắt chế độ tối khi bạn đã đăng nhập:
1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn ở phía trên.
2. Bật hoặc tắt Chế độ tối.

Để bật hoặc tắt chế độ tối khi bạn chưa đăng nhập:
1. Chọn nút Tùy chọn khác ở phía trên.
2. Bật hoặc tắt cài đặt Chế độ tối.


Trang này có hữu ích không?