Chế độ tối

Nếu bạn bật chế độ tối, ứng dụng của bạn sẽ có nền tối và văn bản sáng. Chế độ tối không thay đổi diện mạo của video trên TikTok.

Cách bật hoặc tắt chế độ tối:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Chế độ tối.
5. Nhấn vào vòng tròn bên dưới mục Tối để bật chế độ tối hoặc vòng tròn bên dưới mục Sáng để tắt chế độ tối.

Bạn cũng có thể thiết lập cài đặt chế độ tối của ứng dụng TikTok phù hợp với cài đặt giao diện trên thiết bị của mình. Điều này có nghĩa là khi bạn thay đổi cài đặt giao diện trên điện thoại của mình, ứng dụng TikTok cũng sẽ tự động thay đổi để phù hợp với các cài đặt đó.

Cách thiết lập tính năng điều chỉnh phù hợp với cài đặt của thiết bị:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải để đi đến phần cài đặt.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Chế độ tối.
5. Nhấn vào khóa chuyển ở bên cạnh mục Sử dụng cài đặt của thiết bị để điều chỉnh phù hợp với cài đặt hiển thị của thiết bị.


Trang này có hữu ích không?