Chọn tài khoản riêng tư hoặc công khai

Trên TikTok, bạn có thể lựa chọn đặt tài khoản của mình ở trạng thái riêng tư hay công khai.

Nếu tài khoản của bạn ở chế độ riêng tư, chỉ những người mà bạn phê duyệt mới có thể follow bạn, xem các video, video LIVE, tiểu sử, lượt thích cũng như danh sách đang theo dõi và danh sách follower của bạn. Với tài khoản riêng tư, những người khác sẽ không thể Duet, Stitch hay tải video của bạn về.

Nếu tài khoản của bạn ở chế độ công khai, hồ sơ và các video của bạn sẽ hiển thị với tất cả mọi người ở trong hoặc ngoài TikTok. Tùy theo Cài đặt quyền riêng tư của bạn, những người khác cũng có thể Duet, Stitch và tải video của bạn về.

Hãy nhớ, dù tài khoản của bạn là riêng tư hay công khai, bạn luôn có thể giới hạn đối tượng cho video của mình trong phần Cài đặt quyền riêng tư. Bất kể tài khoản của bạn thuộc loại nào, những người khác sẽ có thể tìm kiếm tài khoản của bạn và bạn vẫn được phép chọn những người có thể bình luận trên video của bạn, những người có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn và quyết định có đề xuất tài khoản của bạn với những người khác hay không.

Cách đặt tài khoản của bạn là công khai hoặc riêng tư:

1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Đi đến mục Quyền riêng tư
5. Bật hoặc tắt Tài khoản Riêng tư.
Trang này có hữu ích không?