Chọn tài khoản riêng tư hoặc công khai

Là người dùng TikTok, bạn có thể lựa chọn đặt tài khoản của mình ở trạng thái riêng tư hay công khai.

Nếu tài khoản của bạn được đặt là riêng tư, chỉ những người dùng bạn phê duyệt mới có thể follow bạn, xem các video, video LIVE, tiểu sử, lượt thích cũng như danh sách đang follow và danh sách follower của bạn. Với tài khoản riêng tư, những người dùng khác sẽ không thể Duet, Stitch hay tải video của bạn về.

Nếu tài khoản của bạn được đặt là công khai, hồ sơ và các video của bạn sẽ hiển thị với mọi người trong hay ngoài TikTok. Tùy theo Cài đặt Quyền riêng tư của bạn, người dùng khác cũng có thể Duet, Stitch và tải video của bạn về.

Hãy nhớ, dù tài khoản của bạn là riêng tư hay công khai, bạn luôn có thể giới hạn khán giả cho video của mình trong Cài đặt Quyền riêng tư. Bất kể tài khoản của bạn thuộc loại nào, người dùng khác sẽ có thể tìm kiếm tài khoản của bạn, và bạn vẫn được phép chọn
những người có thể bình luận trên video của bạn, những người có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho bạn, và quyết định có đề xuất tài khoản của bạn với những người khác hay không.

Cách đặt tài khoản của bạn là công khai hoặc riêng tư:

1. Đi đến mục
Tôi.
2. Nhấn vào biểu tượng
... ở góc phía trên bên phải.
3. Đi đến mục
Quyền riêng tư
4. Bật hoặc tắt Tài khoản Riêng tư.

Bài viết này có hữu ích không?