Yêu cầu dữ liệu

Cách yêu cầu dữ liệu của bạn:

1. Đi đến mục Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, rồi nhấn Tải về dữ liệu cá nhân.
5. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp.Trang này có hữu ích không?