Yêu cầu dữ liệu

Cách yêu cầu dữ liệu của bạn:

1. Đi đến mục Tôi .
2. Nhấn vào biểu tượng ... để mở cài đặt.
3. Đi đến mục Quyền riêng tư> Cá nhân hóa và dữ liệu > Tải về dữ liệu cá nhân
4. Làm theo các hướng dẫn được cung cấp.

Bài viết này có hữu ích không?