Cách thức chúng tôi cá nhân hóa quảng cáo dành cho bạn

Bạn có thể điều chỉnh tùy chọn quảng cáo để những quảng cáo được hiển thị phù hợp hơn với bạn.

Cách xem và điều chỉnh tùy chọn quảng cáo:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quảng cáo.
5. Nhấn vào Cách thức chúng tôi cá nhân hóa quảng cáo dành cho bạn rồi chọn tùy chọn quảng cáo của bạn:
   ༚  Giới tính: TikTok dựa vào hoạt động của bạn trong ứng dụng để suy luận giới tính của bạn nhằm mục đích cung cấp quảng cáo. Để thay đổi, hãy chọn một giới tính từ các lựa chọn Nữ, Nam, hoặc Tùy chỉnh.
   ༚  Mối quan tâm: TikTok dựa vào hoạt động của bạn trong ứng dụng và bên ngoài ứng dụng (nếu có) để suy luận mối quan tâm của bạn. Nhấn vào một mối quan tâm để bật hoặc tắt bất kỳ lúc nào.
Tìm hiểu thêm về cách cá nhân hóa quảng cáo trên TikTok.


Trang này có hữu ích không?