Dịch vụ vị trí trên TikTok

Truy cập nhanh một mục


TikTok có biết vị trí của bạn không?  •  TikTok biết được vị trí của bạn bằng cách nào?  •  Khi bạn tắt dịch vụ vị trí  •  Cách tắt dịch vụ vị trí trong TikTokTikTok có biết vị trí của bạn không?


Khi dùng ứng dụng TikTok, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cấp cho TikTok quyền truy cập vị trí của bạn—còn gọi là bật dịch vụ vị trí. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu bạn bật dịch vụ vị trí khi bạn lần đầu tiên mở bảng tin Dành cho bạn hoặc nếu bạn muốn gắn thẻ vị trí trong video do bạn đăng, trong khi bạn chưa bật dịch vụ vị trí. Việc bạn bật vị trí giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm trong ứng dụng bằng cách hiển thị cho bạn những video phổ biến trong khu vực của bạn và những quảng cáo phù hợp với bạn hơn.


TikTok biết được vị trí của bạn bằng cách nào?


Khi bạn bật dịch vụ vị trí, TikTok sẽ nhận được vị trí gần đúng của bạn từ GPS và tín hiệu Wi-Fi của thiết bị để hỗ trợ tùy chỉnh và cải thiện trải nghiệm TikTok của bạn.

Xin lưu ý rằng:
•  TikTok không thu thập thông tin vị trí chính xác và không biết vị trí cụ thể của thiết bị bạn đang dùng.
•  Dữ liệu vị trí mà TikTok nhận được từ thiết bị của bạn là một khu vực có diện tích ít nhất là 3 km vuông (1,16 dặm vuông) từ vị trí thực tế của bạn. Khu vực này có thể lớn hơn, tùy vào loại và phiên bản hệ điều hành mà thiết bị của bạn hiện đang chạy.  


Khi bạn tắt dịch vụ vị trí


Bạn có thể tắt dịch vụ vị trí bất kỳ lúc nào trong cài đặt Quyền riêng tư thuộc ứng dụng TikTok.

Xin lưu ý rằng khi bạn tắt dịch vụ vị trí:
•  TikTok sẽ vẫn tiếp tục ước lượng vị trí gần đúng của bạn dựa trên thông tin về hệ thống, nhà mạng và địa chỉ IP của bạn để phục vụ những mục đích đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
•  Địa chỉ IP nhìn chung chỉ có thể cho phép chúng tôi ước lượng quốc gia, khu vực hoặc thành phố hiện tại của bạn.
•  Địa chỉ IP được sử dụng để xác định vị trí gần đúng của bạn bao gồm địa chỉ IP liên kết với nhà cung cấp dịch vụ Internet và địa chỉ IP liên kết với mạng di động của bạn, tùy vào cách thức bạn truy cập TikTok.


Cách tắt dịch vụ vị trí trong TikTok


Cách tắt cài đặt vị trí trong TikTok:
1. Nhấn vào Hồ sơ ở góc dưới bên phải.
2. Nhấn vào biểu tượng 3 dòng gạch ngang ở phía trên bên phải.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, rồi nhấn vào Cho phép truy cập vị trí.
5. Bạn sẽ được chuyển hướng đến cài đặt ứng dụng trên điện thoại, tại đó bạn có thể thay đổi cài đặt quyền thành Không bao giờ.
Bạn cũng có thể cập nhật cài đặt vị trí trong cài đặt trên thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp tài khoản Google hoặc Hỗ trợ của Apple.


Bài viết này có hữu ích không?