Thông tin vị trí trên TikTok

Truy cập nhanh một mục


TikTok thu thập thông tin vị trí như thế nào  •  Tại sao TikTok thu thập thông tin vị trí  •  TikTok thu thập những thông tin vị trí nào  •  Cách bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí trong TikTok  •  Cách xóa lịch sử Dịch vụ vị trí của bạn  •  Cách thêm vị trí vào video của bạn  •  Cách chia sẻ phản hồi về vị trí được gắn thẻ  •  Lý do không thể gắn thẻ một số vị trí trong video

TikTok thu thập thông tin vị trí như thế nào


TikTok thu thập thông tin vị trí gần đúng của bạn dựa trên thông tin về thiết bị hoặc mạng của bạn, chẳng hạn như thẻ SIM và địa chỉ IP.

Tại những khu vực có thể sử dụng Dịch vụ vị trí, TikTok cũng sẽ thu thập thông tin vị trí của bạn dựa trên dữ liệu GPS của thiết bị nếu bạn bật Dịch vụ vị trí. Tìm hiểu thêm về cài đặt vị trí trên thiết bị của bạn trong Trung tâm trợ giúp của AndroidApple Support.

Lưu ý: Dịch vụ vị trí có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực, bao gồm cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc.


Tại sao TikTok thu thập thông tin vị trí


Nhằm cải thiện trải nghiệm của bạn trong ứng dụng, chúng tôi sử dụng thông tin vị trí để phục vụ các mục đích đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chẳng hạn như hiển thị cho bạn video và nội dung phổ biến trong khu vực của bạn và cả những quảng cáo có thể phù hợp hơn với bạn, nếu có. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn bật Dịch vụ vị trí (nếu dịch vụ này khả dụng tại khu vực của bạn) để cung cấp cho chúng tôi thông tin vị trí chính xác hơn. Ví dụ: chúng tôi có thể nhắc bạn bật Dịch vụ vị trí khi bạn duyệt xem bảng tin Dành cho bạn hoặc nếu bạn muốn gắn thẻ vị trí trong video của mình. Hãy cung cấp thông tin vị trí chính xác hơn để giúp TikTok hiển thị cho bạn nội dung và quảng cáo phù hợp hơn nữa.


TikTok thu thập những thông tin vị trí nào


Khi bạn bật Dịch vụ vị trí:
•  TikTok sẽ nhận được vị trí gần đúng của bạn từ dữ liệu GPS trên thiết bị của bạn.
•  Thông tin vị trí gần đúng mà TikTok nhận được từ thiết bị của bạn là một khu vực có diện tích ít nhất là 3 km vuông (1,16 dặm vuông) từ vị trí thực tế của bạn. Khu vực này có thể lớn hơn, tùy vào loại và phiên bản hệ điều hành hiện đang chạy trên thiết bị của bạn.
•  Nếu bạn hiện đang ở Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam, bạn cũng có thể có thể lựa chọn bật vị trí chính xác.

Khi Dịch vụ vị trí bị tắt hoặc không khả dụng:
•  TikTok sẽ tiếp tục thu thập thông tin vị trí gần đúng của bạn dựa trên thông tin về thiết bị hoặc mạng của bạn, chẳng hạn như thẻ SIM và địa chỉ IP.
•  Thông tin vị trí gần đúng mà TikTok nhận được từ thiết bị hoặc thông tin về mạng của bạn được giới hạn trong phạm vi quốc gia, khu vực, thành phố hoặc mã bưu chính (nếu ở Hoa Kỳ) thuộc khu vực hiện tại của bạn.

Lưu ý: Do lỗi của nhà sản xuất, một số thiết bị Android có thể yêu cầu bạn bật vị trí chính xác, mặc dù khu vực của bạn chỉ được hỗ trợ tính năng Dịch vụ vị trí với vị trí gần đúng. Trong trường hợp đó, TikTok sẽ tiếp tục đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập thông tin vị trí gần đúng của bạn.


Cách bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí trong TikTok


Nếu Dịch vụ vị trí khả dụng tại khu vực của bạn, bạn có thể chọn bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí trong cài đặt Quyền riêng tư.

Cách bật hoặc tắt Dịch vụ vị trí trong TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, rồi nhấn vào Dịch vụ vị trí.
5. Chọn quyền truy cập vị trí cho TikTok.

Nếu bạn hiện đang ở Bangladesh, Campuchia, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Philippines, Singapore, Thái Lan hoặc Việt Nam, bạn cũng có thêm cài đặt là bật hoặc tắt vị trí chính xác.

Bạn cũng có thể cập nhật cài đặt Dịch vụ vị trí trong phần cài đặt ngay trên thiết bị của mình. Tìm hiểu thêm trong Trung tâm trợ giúp tài khoản Google hoặc Apple Support.

Lưu ý: Do lỗi của nhà sản xuất, một số thiết bị Android có thể thông báo rằng ứng dụng TikTok đang bật vị trí chính xác (nếu tính năng này khả dụng tại khu vực của bạn) ngay cả khi bạn đang tắt vị trí chính xác trong cài đặt thiết bị. Trong trường hợp đó, TikTok sẽ ưu tiên áp dụng cài đặt thiết bị của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập thông tin vị trí gần đúng từ dữ liệu GPS trên thiết bị của bạn.


Cách xóa lịch sử Dịch vụ vị trí của bạn


Tại những khu vực có thể sử dụng Dịch vụ vị trí, TikTok lưu trữ thông tin vị trí gần nhất mà ứng dụng thu được. Dữ liệu này được làm mới mỗi khi có một vị trí mới được liên kết với tài khoản của bạn và được lưu trữ trong tối đa 30 ngày. Bạn có thể chọn xóa dữ liệu này bất kỳ lúc nào.

Cách xóa dữ liệu vị trí khỏi tài khoản TikTok của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, rồi nhấn vào Dịch vụ vị trí.
5. Nhấn vào Xóa lịch sử vị trí.

Lưu ý: Sau khi bạn xóa lịch sử vị trí, TikTok sẽ tiếp tục lưu giữ thông tin về vị trí ít cụ thể hơn, chẳng hạn như thành phố bạn hiện đang ở.


Cách thêm vị trí vào video của bạn


Ở một số khu vực, bạn có thể thêm vị trí vào video TikTok của mình.

Cách thêm vị trí vào video của bạn:
1. Tạo video.
2. Trên màn hình Đăng trong ứng dụng TikTok:
   ༚  Nhấn vào Vị trí để tìm kiếm một vị trí hoặc chọn một vị trí từ danh sách các địa điểm được đề xuất; hoặc
   ༚   Chọn một vị trí từ các địa điểm được đề xuất được nêu trong mục Vị trí.
3. Nhấn vào Đăng. Vị trí đã gắn thẻ sẽ được hiển thị trong video của bạn.


Cách chia sẻ phản hồi về vị trí được gắn thẻ


Nếu thấy một vị trí được gắn thẻ trên TikTok cần cập nhật, bạn có thể chia sẻ phản hồi để đề xuất chỉnh sửa. Bạn có thể chỉ đề xuất chỉnh sửa vị trí doanh nghiệp hoặc vị trí riêng, chẳng hạn như nhà hàng và sân bay.

Để chia sẻ phản hồi về vị trí được gắn thẻ:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào vị trí được gắn thẻ trên video
2. Nhấn vào nút Chia sẻ.
3. Nhấn vào Đề xuất chỉnh sửa và làm theo hướng dẫn để gửi.


Lý do không thể gắn thẻ một số vị trí trong video


Nếu bạn không thể gắn thẻ vị trí trong video hoặc tìm video liên quan đến một vị trí, nguyên nhân có thể là do chúng tôi chưa cập nhật vị trí đó hoặc chúng tôi hạn chế tìm thấy hoặc gắn thẻ một số vị trí trong video để bảo vệ an toàn cho người dùng của mình.Trang này có hữu ích không?