Duet

Lựa chọn nội dung


Duet trên TikTok là gì?Cách Duet video của người khácQuản lý cài đặt quyền riêng tư Duet cho tất cả video của bạnQuản lý cài đặt quyền riêng tư Duet cho một trong các video của bạnQuản lý video Duet được liên kết với video của bạn
Duet trên TikTok là gì?


Duet cho phép bạn đăng video của mình song song với video của một nhà sáng tạo khác trên TikTok. Mỗi bản Duet bao gồm hai video phát đồng thời ở chế độ chia đôi màn hình.
Xin lưu ý, bạn phải có tài khoản công khai để cho phép người khác Duet với video của bạn.

Trong phần cài đặt, bạn có thể lựa chọn những ai có thể Duet với video của bạn:
Trong cài đặt quyền riêng tư của tài khoản, bạn có thể chọn những ai có thể Duet với video của bạn:
•  Mọi người: Nếu bạn chọn Mọi người và bạn đã bật tính năng Duet, thì bất kỳ ai cũng có thể Duet với video của bạn.
•  Bạn bè: Nếu bạn chọn Bạn bè và bạn đã bật tính năng Duet, thì chỉ bạn bè của bạn mới có thể Duet với video của bạn. Bạn bè là những người trên TikTok mà bạn follow và họ cũng follow bạn.
Bạn có thể tắt Duet đồng thời trên tất cả các video hiện có của mình trong phần cài đặt quyền riêng tư. Điều này có nghĩa là bạn không phải truy cập riêng lẻ từng video để tắt Duet.

Bạn có thể bật hoặc tắt Duet cho từng video của mình:
Bạn có thể bật hoặc tắt Duet trước khi đăng video hoặc cho video hiện có.
•  Nếu bạn bật Duet: Nhóm người mà bạn đã chọn trong cài đặt Duet cho tất cả video của bạn đều có thể Duet với video này. Ví dụ: nếu bạn chọn chỉ cho phép Bạn bè Duet với tất cả các video của bạn, thì nếu bạn bật Duet cho một video, chỉ Bạn bè của bạn mới có thể Duet với video này.
•  Nếu bạn tắt Duet: Người khác không thể Duet với video của bạn.

Những điều cần biết khi bạn cho phép người khác Duet với video của bạn:
•  Cài đặt quyền riêng tư của một người sẽ quyết định những ai có thể xem, bình luận, tải về hoặc tương tác với Duet.
•  Bản Duet sẽ chỉ xuất hiện trên hồ sơ của người quay Duet. Video gốc của bạn sẽ chỉ xuất hiện trên trang hồ sơ của bạn. 
•  Nếu bạn cho phép người khác Duet với video của mình nhưng sau đó thay đổi cài đặt để giới hạn những người có thể sử dụng video của bạn hoặc bạn xóa video của mình, thì mọi bản Duet hiện có mà đã tạo trước đó sẽ vẫn còn trên TikTok. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay mối lo ngại nào, bạn có thể  báo cáo video.

Nếu bạn dưới 18 tuổi:
Vui lòng xem cài đặt Riêng tư và An toàn dành cho người dùng dưới 18 tuổi để biết thêm thông tin chi tiết về cài đặt Duet của bạn.


Cách Duet video của người khác


Để Duet một video trên TikTok:
1. Trong ứng dụng TikTok, hãy nhấn vào nút Chia sẻ bên cạnh video mà bạn muốn Duet.
2. Nhấn vào Duet ở phía dưới.
3. Chọn từ các tùy chọn quay phim trên bảng điều khiển bên.
4. Nhấn vào nút Ghi để bắt đầu và dừng ghi, sau đó nhấn vào dấu kiểm.
5. Chỉnh sửa video của bạn, sau đó nhấn vào Tiếp.
6. Điều chỉnh cài đặt của bạn, viết chú thích rồi nhấn vào Đăng.
Lưu ý: Không phải tất cả video đều bật Duet.


Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Duet cho tất cả video của bạn


Chọn những ai có thể Duet video của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Duet.
5. Bên dưới mục Những ai có thể Duet với video của bạn, hãy chọn những người mà bạn muốn cho phép Duet.


Quản lý cài đặt quyền riêng tư của Duet cho một trong các video của bạn


Trước khi bạn đăng video:
Trong bước cuối cùng trước khi đăng video, bạn có thể lựa chọn xem có muốn người khác Duet với video này hay không.
1. Tạo video của bạn.
2. Trên màn hình Đăng, bật hoặc tắt cài đặt Cho phép Duet.

Đối với một video hiện có:
1. Đi đến video mà bạn muốn cập nhật. Bạn có thể tìm thấy các video trên hồ sơ của mình.
2. Nhấn vào nút Tùy chọn khác trên bảng điều khiển bên.
3. Nhấn vào Cài đặt quyền riêng tư ở phía dưới.
4. Bật hoặc tắt cài đặt Cho phép Duet .


Quản lý video Duet được liên kết với video của bạn


Bạn có thể xem hoặc xóa các video Duet và Stitch được liên kết với video của mình. Nếu bạn xóa các video được liên kết thì bất kỳ video Duet hoặc Stitch nào được liên kết với video của bạn, kể cả video gốc, sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Để xem hoặc xóa các video Duet được liên kết với video của bạn:
1. Trong ứng dụng TikTok, nhấn vào Hồ sơ ở phía bên dưới.
2. Nhấn vào nút Menu ở phía trên.
3. Nhấn vào Cài đặt và quyền riêng tư.
4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Duet.
5. Nhấn vào Quản lý video được liên kết.
6. Nhấn vào nút Tùy chọn khác bên cạnh video. Tại đây:
  ༚ Nhấn vào Xem chi tiết để xem tất cả các video Duet và Stitch được liên kết với video của bạn.
  ༚ Nhấn vào Xóa tất cả, sau đó nhấn Xóa để xóa tất cả video. Hành động này sẽ xóa vĩnh viễn video gốc của bạn cùng toàn bộ video Duet và Stitch được liên kết. Nếu muốn lưu bản sao của video gốc, bạn có thể tải video xuống thiết bị của mình trước khi hoàn tất các bước trên.

Lưu ý: Tính năng này hiện không được cung cấp tại tất cả các địa điểm.

Nếu bạn cần xóa các video Duet riêng lẻ được liên kết với video của mình, bạn có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến để liên hệ với chúng tôi.


Trang này có hữu ích không?